Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

 

 

Saobracajni znakovi

Znakovi izricitih naredbi

 

 Znakovi izricitih naredbi su znakovi  zabrane , odnosno ogranicenja i znakovi obaveze. Postavljaju se  neposredno ispred mesta odakle nastaje obaveza postupanja prema postavljenom  znaku i moraju se ponavljati posle svakog ukrstanja puteva ( Raskrsnice ) ako i  dalje  postoji postoji razlog za tom izricitom radnjom.

 

Znakovi zabrane , odnosno ogranicenja su :

 

 

Ukrstanje sa putem sa prvenstvom prolaza Znak   ''Ustupanje prvenstva prolaza ''   Oznacava blizinu raskrsnice na kojoj vozac mora da ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se krecu po putu na koji on nailazi.

Obavezno zaustavljanje Znak    ''Obavezno zaustavljanje '' Oznacava mesto pred ulazom u raskrsnicu na kome je vozac duzan da zaustavi vozilo i ustupi prvenstvo prolaza svim vozilima koja se krecu putem na koji on nailazi.

''Zabrana saobracaja u jednom smeru Znak    '' Zabrana saobracaja u jednom smeru ''  Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj vozila iz smera prema kome je okrenut znak.

Zabrana saobracaja u oba smera    Znak     '' Zabrana saobracaja u oba smera ''  Oznacava put , odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj svim vozilima u oba smera.

Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon , osim za motocikl bez bocne prikolice’’ Znak    '' Zabrana saobracaja za sva motorna vozila, osim za motocikle bez prikolice i mopede ''
Oznacava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva motrna vozila osim za motocikle bez prikolice mopede.

Zabrana saobracaja za autobuse Znak     ''Zabrana saobracaja za autobuse'' Oznacava  put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj za autobuse.

Zabrana saobracaja za teretna motorna vozila Znak    ''Zabrana saobracaja za teretna vozila'' Oznacava  put odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za teretna vozila. Ako je znaku pridodata dopunska tabla na kojoj je oznacena najveca dozvoljena masa vozila, zabrana vazi samo za ona teretna vozila cija najveca masa prelazi oznacenu masu.

Zabrana saobracaja za cisterne Znak    ''Zabrana saobracaja za cisterne'' Oznacava  put odnosno deo put na kome je zabranjen saobracaj vozilima koja prevoze materije iznad odredjene kolicine, koja moze da izazove zagadjenje vode.

Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije iznad odredjene kolicine Znak    ''Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze eksploziv ili neke lako zapaljive materije '' Zabranjen saobracaj vozilima koja prevoze eksploziv ili lako zapaljive materije.

Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze opasne materije iznad odredjene kolicine Znak    ''Zabrana saobracaja vozilima koja prevoze opasne terete ''

 

 

Zabrana saobracaja za vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo osim poluprikolice Znak    ''Zabrana saobracaja za  motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo osim poluprikolice '' Oznacava da je zabranjen saobracaj za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo, osim poluprikolice.

Zabrana saobracaja za vozila na motorni pogon koja vuku prikljucno vozilo ili poluprikolicu Znak    ''Zabrana saobracaja za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo'' Oznacava put ili deo puta gde je zabranjen saobracaj za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo.

traktor Znak    ''Zabrana saobracaja za  traktore '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za traktore.

Zabrana saobracaja za motocikle Znak    ''Zabrana saobracaja za motocikle ''  Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za motocikle, teski tricikl i teski cetvorocikl.

Zabrana saobracaja za bicikle sa motorom Znak    ''Zabrana saobracaja za mopede '' Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za mopede, lake tricikle i lake cetvorocikle.

zabrana_saobracaja_za_bicikle Znak    ''Zabrana saobracaja za bicikle ''
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za bicikle.

Zabrana saobracaja za zaprezna vozila Znak    ''Zabrana saobracaja za zaprezna vozila''
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za zaprezna vozila.

Zabrana saobracaja za rucna kolica Znak    '' Zabrana saobracaja za rucna kolica ''
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za rucna kolica.

Zabrana saobracaja za pesake Znak    ''Zabrana saobracaja za pesake''
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za pesake.

Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon Znak    ''Zabrana saobracaja za sva motorna vozila ''
 Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva motorna vozila.

Zabrana saobracaja za sva vozila na motorni pogon i zaprezna vozila Znak    ''Zabrana saobracaja za sva motorna vozila i zaprezna vozila''
  Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za sva motorna vozila i zaprezna vozila.

Zabrana_saobracaja_za_vozila_oznacena_simbolom Znak " Zabrana saobracaja za vozila oznacena simbolom" oznacava put, odnosno deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vrstu vozila prikazanih na znaku. Moze imati najvise dva simbola, ukoliko se postavlja u naseljenom mestu, odnosno tri simbola van naseljenog mesta.

 

 

 

2m Znak    '' Zabrana saobracaja za  vozila  cija sirina prelazi odredjenu sirinu ''
  Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija  ukupna sirina prelazi sirinu oznacenu na znaku.

Zabrana saobracaja za vozila cija visina prelazi odredjenu visinu Znak   ''Zabrana saobracaja za  vozila  cija ukupna visina prelazi odredjenu visinu''
 Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila cija  ukupna visina prelazi visinu oznacenu na znaku.

Zabrana saobracaja za vozila cija ukupna tezina prelazi odredjenu tezinu Znak    ''Zabrana saobracaja za  vozila  cija ukupna masa prelazi odredjenu masu  ''  
  Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila, odnosno skupove vozila, cija ukupna masa prelazi masu oznacenu na znaku.

Zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjeno osovinsko opterecenje Znak    ''Zabrana saobracaja za  vozila  koja prekoracuju odredjeno osovinsko opterecenje''
 Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila sa osovinskim opterecenjem vecim od opterecenja oznacenog na znaku.

 Zabrana saobracaja za vozila koja prekoracuju odredjenu duzinu Znak    '' Zabrana saobracaja za  vozila  koja prekoracuju odredjenu  duzinu''
 Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjen saobracaj za vozila, odnosno skupove vozila, cija ukupna duzina prelazi duzinu oznacenu na znaku .

Najmanje odstojanje izmedju vozila Znak     ''Najmanje odstojanje izmedju vozila ''
 Oznacava najmanje odstojanje izmedju vozila u kretanju kojeg se vozaci moraju pridrzavati.

’Zabrana skretanja ulevo Znak    ''Zabrana skretanja ulevo '' 
 Oznacava raskrsnicu na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

’Zabrana skretanja udesno Znak    ''Zabrana skretanja udesno''
 Oznacava raskrsnicu na kojoj je skretanje udesno zabranjeno.

’Zabrana polukruznog okretanja   Znak    ''Zabrana polukruznog okretanja ''
Oznacava mesto na kome je polukruzno okretanje zabranjeno.

’Zabrana preticanja svih vozila na motorni pogon , osim motocikla bez prikolice ‘ Znak    ''Zabrana  preticanja svih vozila na motorni pogon, osim motocikla bez prikolice '' 
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjeno preticanje svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopede, lake tricikle i lake cetvorocikle.

Zabrana preticanja za teretna vozila Znak    ''Zabrana  preticanja za teretna vozila ''
Oznacava put ili deo puta na kome je zabranjeno da teretna motorna motorna vozila cija najveca dozvoljena tezina prelazi  3.5 t  preticu druga vozila na motorni pogon osim motocikla bez prikolice i mopede, lake tricikle i lake cetvorocikle. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, zabrana preticanja odnosi se samo na teretna vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi oznacenu masu.

’Ogranicenje brzine Znak    ''Ogranicenje brzine''
Oznacava put ili deo puta na kome se vozila ne smeju kretati brzinom  ( u km /cas  )  vecom od brzine koja je oznacena na znaku. Ako je uz znak dodata dopunska tabla sa naznakom mase vozila, oznaceno ogranicenje odnosi se samo na vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi oznacenu masu.

Zabrana davanja zvucnih znakova Znak    ''Zabrana davanja zvucnih znakova''
Oznacava put ili deo puta na kome se uredjajem na vozilu ne smeju davati zvucni znakovi, osim u slucaju neposredne opasnosti.

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carinarnica Znak     ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – carinarnica'' Oznacava blizinu carinarnice gde sevozilo mora zaustaviti .

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija Znak    ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – policija ''

Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina'' Znak    ''Zabrana prolaza bez zaustavljanja – putarina''

Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera'' Znak   ''Prvenstvo prolaza za vozila iz suprotnog smera'' Oznacava zabranu stupanja vozila na uski deo puta pre nego sto tim delom predju vozila iz suprotnog smera .

Zabrana zaustavljanja i parkiranja Znak    ''Zabrana zaustavljanja i parkiranja'' Oznacava stranu puta na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Zabrana parkiranja Znak    ''Zabrana parkiranja''
 Oznacava stranu puta na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Naizmenicno parkiranje ‘ Znak    ''Naizmenicno parkiranje ''
 Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja  odnosi u neparne dane.

Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja odnosi u parne dane . Znak    ''Naizmenicno parkiranje '' Oznacava stranu puta na koji se zabrana parkiranja  odnosi u parne dane .

 

 

 

 

Znakovi obaveze su :

 

Najmanje dozvoljena brzina Znak    '' Najmanje dozvoljena brzina '' Oznacava put ili deo puta na kome se vozila u normalnim uslovima moraju kretati najmanje onom brzinom ( u km/h ) koja je oznacena na znaku.

Lanci za sneg Znak    ''Lanci za sneg''
 Oznacava  deo puta  na kome motorna vozila, osim motocikla, mopeda, lakih cetvorocikala, teskih cetvorocikala, radnih masina, traktora i motokultivatori, moraju na pogonskim tockovima imati lance za sneg kad je na kolovozu sneg.

Staza za bicikliste Znak    ''Biciklisticka staza ''
 Oznacava  put kojom se moraju kretati bicikli, a po kojoj je zabranjeno kretanje drugim vozilima.

Staza za pesake   Znak    ''Pesacka staza''
 Oznacava  posebno izgradjenu stazu kojom se pesaci moraju kretati, a zabranjeno je kretanje drugim ucesnicima u saobracaju.

spojene staze za bicikliste i pesake Znak " Spojene staze za bicikliste i pesake" oznacava put po kome se odvojeno krecu samo biciklisti i pesaci, u svojim stazama.

Staza za jahace Znak    ''Staza za jahace'' Oznacava  stazu kojom se moraju kretati jahaci, a zabranjeno je kretanje drugim ucesnicima u saobracaju.

Obavezan smer  Znak    “ Obavezan smer  “
Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer Znak    “ Obavezan smer 
Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

 

Obavezan smer Znak    “ Obavezan smer  “
Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer Znak    “ Obavezan smer  “
Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Obavezan smer Znak    “ Obavezan smer 
Oznacava  smer kojim se vozila moraju kretati .

Dozvoljeni smerovi Znak    “ Dozvoljeni smerovi
Oznacava  smerove  u   kojima se vozila smeju kretati .

Dozvoljeni smerovi Znak    “ Dozvoljeni smerovi
Oznacava  smerove  u   kojima se vozila smeju kretati .

Dozvoljeni smerovi Znak    “ Dozvoljeni smerovi
Oznacava  smerove  u   kojima se vozila smeju kretati .

Obavezno obilazenje sa desne strane Znak     “ Obavezno obilazenje sa desne strane
Oznacava kolovoz, odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva, ostrva za usmeravanje saobracaja  i drugih objekata na kolovozu.

Obavezno obilazenje sa leve strane Znak     “ Obavezno obilazenje sa leve strane
Oznacava kolovoz, odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva, ostrva za usmeravanje saobracaja  i drugih objekata na kolovozu.

obilazenje sa obe strane Znak "Obilazenje sa obe strane"

 

Kruzni tok saobracaja Znak    ” Kruzni tok saobracaja
Oznacava kolovoz , odnosno deo kolovoza kojim se vozila moraju kretati prilikom obilazenja pesackih ostrva , ostrva za usmeravanje saobracaja  i drugih objekata na kolovozu .

 

 

 

 


Vrh / Sredina

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©