Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

 

Pravila saobracaja opste odredbe

 

 

Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju u skladu sa propisima i pravilima saobracaja, saobracajnoj signalizaciji i znacima i naredbama koje daje ovlasceno sluzbeno lice nadleznog organa.

 

policija Neposredno regulisanje saobracaja na putevima vrse uniformisani policijski sluzbenici.

 

skolska patrola U zoni skola pored uniformisanih policijskih sluzbenika to cine i skolske saobracajne patrole i saobracajne patrole gradjana.

 

radovi na putu Na delu puta gde se izvode radovi, odnosno popravka puta, regulisanje saobracaja vrse uniformisani policijski sluzbenici i/ili radnici, izvodjaci radova, odnosno upravljaca puta.

 

Na zahtev policijskog sluzbenika Vozac mora dati na uvid :

1. Licnu kartu
2. Vozacku dozvolu
3. Saobracajnu dozvolu ili potvrdu o privremenom oznacavanju vozil

Vozacka dozvola je Javna isprava (resenje) nadleznog organa kojim se nekom licu daje pravo da u saobracaju na putu upravlja vozilom odredjene kategorije na odredjeno vreme.

 

 

Svaki ucesnik u saobracaju duzan je da se ponasa na nacin kojim nece ometati, ugroziti ili povrediti druge ucesnike, odnosno tako, da preduzme sve potrebne mere radi izbegavanja ili otklanjanja opasnih situacija nastalih ponasanjem drugih ucesnika u saobracaj, ako sebe i drugog time ne dovodi u opasnost.

 

upravljacki mehanizam

Svako fizicko lice vlasnik, odnosno korisnik vozila duzan je da obezbedi da njegova vozila u saobracaju na putevima budu tehnicki ispravna, a delatnost odrzavanja, popravljanja ili prepravljanja vozila moze vrsiti iskljucivo pravno lice i preduzetnik koji poseduju dozvolu nadleznog organa za takvu vrstu delatnosti.

Dovodjenje vozila, odnosno uredjaja i sklopova vozila u ispravno stanje je popravka vozila, dok svaka promena konstruktivnih karakteristika vozila kojim se menja namena ili vrsta vozila ili deklarisane tehnicke karakteristike vozila ili deklarisane karakteristike uredjaja i sklopova vozila je prepravka vozila.

 

 

deca na putu Saobracajna kultura, postovanje saobracajnih propisa kao i bezbedno ucestvovanje u saobracaju uci se od malena, tako da porodica ima vaznu ulogu u sticanje znanja, vestina i navika dece, neophodnih za bezbedno ucesce u saobracaju. Takodje porodica ima odgovornost za unapredjivanje i ucvrscivanje pozitivnih stavova i posasanja dece, znacajnih za bezbedno ucesce u saobracaju.

 

Dokumentacija vozila


Kada vozilo ucestvuje u saobracaju, mora da poseduje saobracajnu dozvolu ili Potvrdu o privremenom oznacavanju vozila, zatim, Polisu osiguranja od autoodgovrnosti, kao i Evropski izvestaj o saobracajnoj nezgodi.

Vozilo je registrovano ako je upisano je u jedinstveni registar vozila, zatim, za posmatrano vozilo je izdata saobracajna dozvola i izdate su registarske tablice i registraciona nalepnica.

Saobracajna dozvola je Javna isprava (resenje) koja sa registracionim nalepnicom daje pravo na koriscenje vozila u saobracaju za vreme vazenja registracione nalepnice.

Registarska tablica je Oznaka na vozilu kojom se oznacava da je vozilo upisano u jedinstveni registar vozila.

Registraciona nalepnica je znaka na vozilu kojom se odredjuje da vozilo moze da ucestvuje u saobracaju u odredjenom vremenskom roku.

 

 

Oznacavanje vozila

 

Registarske tablice

U saobracaju mogu da ucestvuju samo vozila za koja su izdate:
- Registarske tablice,
- registraciona nalepnica i
- saobracjna dozvola

Registarske tablice se postavljaju tako da njihov ugao ne sme prelaziti 30° prema gore, odnosno 15° prema dole u odosu upravnu ravan u odnosu na kolvoznu površinu.

ROK VAZENjA REGISTRACIONE NALEPNICE JESTE 1 GOD

Nakon isteka roka vazenja reg. nalepnice vozilo ne sme ucestvovati u saobracaju.

Upis vozila u jedinstveni registar vozila (baza podataka svih vozila registrovanih u Srbiji) vrsi iskljucivo Ministarstvo unutrasnjih poslova (MUP), prema mestu prebivalista odnosno sedistu vlasnika.

 

 

Registraciona nalepnica za traktor i prikljucna vozila za traktor

Izdaje se trajna registraciona nalepnica.U slucaju promene vlasnika ili promene adrese na drugo registarsko podrucje traktor podleze ponovnoj registraciji pri cemu se izdaje trajna reg. nalepnica

Privremeno oznacavanje vozila - Probne registarske oznake - tablice izdaju se najduze na 15 dana.

Primenjuje se za oznacavanje neregistrovanih vozila i
izdaju se:

1. Tablice za privremeno oznacavanje
2. Potvrda za izdate tablice za privremeno oznacavanje(umesto saobracajne dozvole)

Vozila koja mogu da ucestvuju u saobracaju kao privremeno oznaceno vozilo su:

1) Motorna i prikljucna vozila koja su prepravljana ili popravljana, kojima se obavlja probna voznja radi ispitivanja ili prikazivanja svojstva,
2) Novoproizvedena vozila koja se krecu od proizvodjaca do skladista,
3) Vozila koja se krecu od mesta preuzimanja kao neregistrovana do mesta u kojem ce biti registrovana,
4) Vozila koja se krecu radi sprovodjenja propisanog carinskog postupka.

 

 

Polisa osiguranja od autoodgovornosti

Osiguranje od autoodgovornosti je obavezno osiguranje, bez koga se vozilo ne moze registrovati. Na osnovu ove polise moze da se izvrsi nadoknada stete koja je nastala u saobracajnoj nezgodi pod uslovom da krivica nije licna/vasa. Polisom osiguranja pokrivena je gradjansko-pravna odgovornost za stetu prema trecim licima.


Ucesnici u saobracajnoj nezgodi su duzni da u roku od 15 dana od dana nezgode obaveste osiguravajuce drustvo o ostecenjima na vozilima i nastaloj steti.

 

 

 

 

Redosled vaznosti naredbi u saobracaju :

 

policija

Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju  prema zahtevima izrazenim pomocu znakova ili naredbama koje daju ovlascena sluzbena lica,  (vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza, takodje moraju postovati ove naredbe)  i kad time odstupaju od propisanih pravila saobracaja ili znacenja saobracajnih znakova postavljenih na putu.

 

 

Svi  ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju prema svetlosnom saobracajnom znaku (ukljucujuci i vozila pod pratnjom, kao i vozila sa pravom prvenstva prolaza) i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izrazenom na istom mestu drugim saobracajnim znakom.

 

Saobracajni znaci su treci po vaznosti u saobracaju, odmah iza ovlascenog lica – policajca  i semafora. Svi ucesnici u saobracaju su duzni da postupaju  u skladu prema postavljenim saobracajnim znacima  izuzev vozila :

vozila pod pratnjom  sa ukljucenim rotacionim svetlom i zvucnim znakom)

  vozila sa pravom prvenstva prolaza  (sa ukljucenim svetlosnim i zvucnim signalima)

 

oznake na kolovozu

Ukoliko nema ovlascenog sluzbenog lica, semafora, niti znakova  da  regulisu  saobracaj u raskrsnici, onda je saobracaj regulisan - OZNAKAMA NA KOLOVOZU. Poprecna siroka bela linija ''Linija Zaustavljanja'' nalaze vozacu da zaustavi vozilo i ustupi prednost. Od ovog pravila izuzimaju se :

 Za  vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza  (koja imaju ukljucene svetlosne i zvucne signale) gore navedeno pravilo ne vazi.

 

Ukoliko nema ovlascenog sluzbenog lica, semafora, niti znakova  da  regulisu  saobracaj, onda je saobracaj regulisan -  pravilom saobracaja –  „PRAVILOM DESNE STRANE “. Od ovog pravila izuzimaju se :

 vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza  (koja imaju ukljucene svetlosne i zvucne signale), kao i

kao i sinska vozila .

 

 

 

 

 

Prvi je policajac - naredbu koju on iskaze ostali ucesnici u saobracaju su duzni da je postuju, sledece po vaznosti jeste semafor. Svetlosni saobracajni znak - semafor jeste drugi po vaznosti i ucesnici u saobracaju postuju naredbe koje semafor pokazuje iako se iznad semafora nalazi saobracajni znak ''Obavezno zaustavljanje''.

Znak ''Obavezno zaustavljanje'' ili neki drugi je postavljen na tom mestu ili u blizini da kada Svetlosni saobracajni znak - semafor ne vrsi svoju ulogu (nije u funkciji, neispravan je, nema el. energije i sl.), bude regulisana i uredjena raskrsnica.

 

Sledece po vaznosti jesu saobracajni znakovi,

zatim oznake na kolovozu,

 

pravilo desne strane te na kraju pravila saobracaja - ''Pravilo desne strane'' kao i ''Pravilo levog skretanja.''

Vozac je duzan da ustupi prednost - propusti vozilo koje dolazi sa njegove desne strane - „pravilo desne strane“

 

Pravilo levog skretanja

Vozac koji skrece ulevo duzan je da propusti vozilo iz suprotnog smera koje zadrzava pravac kretanja ili skrece u desno - „pravilo „levog skretanja“

 

 

Ucesnici u saobracaju duzni su da postupaju u skladu sa propisima o pravilima saobracaja, saobracajnim znakovima postavljenim na putu kao i po znacima i naredbama koje daju ovlascena lica .

 

   Primer :

Udvojena puna i isprekidana linija dozvoljava prelazenje preko pune linije samo sa one strane sa koje je obelezena isprekidana linija.

 

Udvojena puna i isprekidana linija na kolovozu dozvoljava zaustavljanje u blizini vrha prevoja, sa strane sa koje je obelezena isprekidana linija .

 

Znak ''Put sa prvenstvom prolaza'' daje prednost putnickom vozilu crvene boje u odnosu na plavi, iako mu on dolazi sa desne strane.

 

 

        

     

     

 

 

 

 

Vrh

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©