Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

POLUKRUZNO OKRETANJE

 

Polukruzno okretanje je postupak gde vozilo ostaje na putu  –  pravcu koji je imao do tada, ali menja smer kretanja. Ova radnja se moze izvesti sa manevrisanjem i bez manevrisanja.   

 

 

Polukruzno okretanje moze biti:

 

polukruzno okretanje

Bez manevrisanja 

 

10.587

Polukruzno okretanje u tri manevra

 

 

 

 

 

 

 

 

1.77.896

     Polukruzno okretanje oko „Pesackog ostrva“ bez manevrisanja, naravno ako je dozvoljeno pravilima saobracaja

 

 

 

Vozac sme okretati vozilo na putu samo ako se uveri da to moze uciniti bez opasnosti po sebe i druge ucesnike u saobracaju, vodeci racuna prilikom izvodjenja te radnje o polozaju vozila, pravcu i brzini kretanja.
                                      
    Naravno, vozac sme okretati vozilo na putu samo ako taj postupak nije zabranjen saobracajnim propisima i  saobracajnom signalizacijom .

 

 

 

 

 

 

 

polukruzno okretanje u raskrsnici

Polukruzno okretanje na raskrsnicama je dozvoljeno ako je raskrsnica pregledna, ako nije zabranjeno saobracajnim znakom i ako se tim postupkom ne ometaju drugi ucesnici u saobracaju.

 

 

 

Polukruzno okretanje ne sme se vrstiti :

 

 • Gde je zabranjeno saobracajnim znakom

 

 • Ako je znakom drugacije odredjeno kretanje vozila

obavezan smer

 

 

 • U tunelu

tunel

 

 

 • Na opasnim mestima, kao i na prelazu puta preko zeleznicke pruge

 

 

 • Na putu sa jednosmernim saobracajem (kada se zavrsi polukruzno okretanje vozilo ce se kretati  nedozvoljenim smerom)

jednosmerni put jednosmerna ulica

 

 

 • Na autoputu

auto put

 

 • Na motoputu

motoput

 

 

 

 • Preko pune linije

preko pune linije

 

 

Vozac ne sme da vrsi polukruzno okretanje vozila na mestima gde je:

 

 • nedovoljna vidljivost

nedovoljna vidljivost

 

 

 • ispred vrha prevoja, odnosno kada je preglednost puta nedovoljna za bezbedno izvodjenje radnje

 

prevoj

 

 

 • ispred nepreglednih krivina i dr.

 

ostra krivina dupla krivina

 

 

 

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©