Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

pauza

 ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE VOZILA

 

 

Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na putu u trajanju do tri minuta, pri cemu vozac ne napusta vozilo, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se regulise saobracaj,


Parkiranje vozila je svaki prekid kretanja vozila, osim prekida radi postupanja po znaku ili pravilu kojim se regulise saobracaj, koje se ne smatra zaustavljanjem.


Vozac ne sme da zaustavi, odnosno parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrozavalo bezbednost drugih ucesnika u saobracaju ili predstavljalo smetnju za normalno odvijanje saobracaja ili kretanje pesaka.


Odredbe ovog zakona o zaustavljanju i parkiranju ne primenjuju se na:


1) policijske sluzbenike u obavljanju sluzbene duznosti, ako bi obaveza postovanja odredaba o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspesno obavljanje sluzbene duznosti,

policija


2) pripadnike komunalne policije u obavljanju sluzbene duznosti, ako bi obaveza postovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspesno obavljanje sluzbene duznosti,


3) vozace vozila pod pratnjom i vozace vozila sa pravom prvenstva prolaza u obavljanju sluzbene duznosti, ako bi obaveza postovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspesno obavljanje sluzbene duznosti,

2020


4) radnike komunalnih sluzbi za vreme dok vrse komunalne delatnosti, ako bi obaveza postovanja odredbi o zabrani zaustavljanja ili parkiranja vozila omela uspesno obavljanje komunalne delatnosti.


 

 

 

Vozac koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobracajne nezgode ili drugog opravdanog razloga, prinudjen da vozilo zaustavi na kolovozu, duzan je da vozilom ne dovede u opasnost druga vozila i da ga sto pre ukloni sa kolovoza nakon zavsenog uvidjaja posle saobracajne nezgode.


Ukoliko je vozac zbog neispravnosti na vozilu, saobracajne nezgode ili iz drugog opravdanog razloga, prinudjen da vozilo zaustavi na sinama, duzan je da ga sa sina odmah ukloni, a ako to nije moguce, da odmah preduzme potrebne mere da vozaci sinskog vozila na vreme budu upozoreni na opasnost.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na javnom putu van naselja, vozac koji zaustavlja ili parkira vozilo duzan je da uvek kad za to postoji mogucnost, zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza.

Vozac koji zaustavlja ili parkira vozilo na javnom putu duzan je da ga zaustavi, odnosno parkira, neposredno uz desnu ivicu kolovoza,

 

20.25

 

Na javnom putu na kome se saobracaj odvija samo u jednom smeru, sme da ga zaustavi, odnosno parkira, uz desnu ili levu ivicu kolovoza.

 

Ukoliko se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge sine, vozac ne sme da zaustavi ili parkira vozilo.

 

 


Vozac moze da zaustavi ili parkira vozilo na mestima koja se nalaze na sredini kolovoza, samo ako su ta mesta obelezena saobracajnim znakom kao mesta za parkiranje vozila.

 

 

  Prilikom parkiranja vozac je duzan da vozilo parkira na jednom parking mestu predvidjenom za parkiranje te vrste vozila, nikako nije dozvoljeno da zauzme dva ili vise. Slika dole prikazuje Parkiraliste, dok jedno parking mesto jeste mesto namenjeno za parkiranje jednog vozila. Granice jednog parking mesta oivicene su linijom.

parking mesto

 

Na putu , odnosno, prostoru namenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila, kao i na posebno uredjenoj saobracajnoj povrsini namenjenoj za kretanje pesaka ne smeju se ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u saobracaju ( zbog dotrajalosti) neregistrovana i sl., kao i drugi predmeti kojima se ometa odvijanje saobracaja i ugrozava covekova sredina.

 


otvaranje vrata Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smeju da se otvaraju vrata, ako se time ometa kretanje drugih ucesnika u saobracaju ili ugrozava bezbednost saobracaja.

 

parking servis Vozac ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na mestu na kome bi ono ugrozavalo bezbednost drugih ucesnika u saobracaju ili prestavljalo smetnju za normalno odvijanje saobracaja ili kretanje pesaka. Nepropisno parkirano vozilo moze biti uklonjeno po nalogu policajca o trosku vlasnika.

 

 

 

 

 

 

Vozac ne sme da zaustavi ili parkira vozilo:

 


1) na pesackom prelazu i na prelazu biciklisticke staze preko kolovoza kao i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od tih prelaza,

parkiranje

 


2) na prelazu puta preko zeleznicke pruge, odnosno tramvajskih sina i na rastojanju, odnosno odstojanju manjem od pet metara od prelaza, kao i u blizini zeleznicke pruge, odnosno tramvajskih sina, ako se time sprecava saobracaj vozila koja se krecu po sinama,

2020.69

 


3) na raskrsnici i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od pet metara od najblize ivice poprecnog kolovoza,

5m

 


4) u tunelu, u podvoznjaku, u galeriji, na mostu, na nadvoznjaku,

tunel most

 


5) u blizini vrha prevoja ili u krivini gde je preglednost puta nedovoljna ili se obilazenje vozila ne moze izvrsiti bez opasnosti,

ostra krivina prevoj

 


6) na delu puta gde bi sirina slobodnog prolaza od zaustavljenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzduzne linije na kolovozu, suprotne ivice kolovoza ili prepreke na putu bila manja od tri metra,

8.0258.

 


7) na mestu na kome bi zaklanjalo saobracajni znak,

3.69787

 


8) na biciklistickoj stazi, odnosno traci, 8a) na pesacko-biciklistickoj stazi,

pesacko biciklisticka traka

 


9) na stajalistu za vozila javnog saobracaja i na odstojanju, odnosno rastojanju manjem od 15 metara ispred i iza oznake na kolovozu kojim je stajaliste oznaceno. Vozac vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika moze zaustaviti vozilo samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

bus stajaliste

 


10) na putu na kome su kolovozne trake fizicki odvojene, osim ako je to dozvoljeno saobracajnim znakom. Vozac vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika moze zaustaviti vozilo samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

fizicki su odvojene kolovozne trake

 


11) iznad prikljucka na vodovodnu mrezu i ulaza u kanalizaciju ili drugu mrezu komunalnih sluzbi,


12) na mestu na kome bi se onemogucio pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom vec parkiranom vozilu,

15.69

 


13) na trotoaru, osim ako je to dozvoljeno (regulisano) saobracajnom signalizacijom, i ako na trotoaru, kada je vozilo parkirano, ostane slobodan prolaz za pesake najmanje sirine 1,60 metara, koji ne sme biti uz ivicu kolovoza Na slici vozila su pravilno parkirana na trotoaru jer je znakom do dozvoljeno i ima vise od 1.60 m i nalaze se blize kolovozu. Vozac vozila kojim se obavlja auto taksi prevoz putnika moze zaustaviti vozilo samo za vreme potrebno za ulazak, odnosno izlazak putnika.

 


14) na pesackoj stazi, odnosno na delu trotoara koji je namenjen za kretanje lica sa posebnim potrebama,


15) na trgovima, na pesackoj zoni i protivpozarnom putu,


16) na pristupnoj saobracajnici, kolskom prolazu izmedu stambenih zgrada, odnosno prolazima u blokovima naselja,


17) na saobracajnicima van ulicnih parkiralista koje povezuju parking prostore i stambene zgrade sa drugim saobracajnicama,


18) na kolskom ulazu, odnosno izlazu iz zgrade, dvorista ili garaze,

garage

 


19) na saobracajnoj traci za ukljucivanje, iskljucivanje, zaustavnoj traci, saobracajnoj traci za vozila javnog prevoza i tramvajskoj bastici,


20) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobracajnog znaka ili oznakom na kolovozu obelezeno kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajucu oznaku,

 


21) na parking mestu koje je dopunskom tablom saobracajnog znaka ili oznakom na kolovozu oznaceno kao mesto rezervisano za vozila odredjenih korisnika, kada vozilo kojim upravlja ne pripada tim vozilima,


22) na povrsinama na kojima je saobracajnim znakom zabranjen saobracaj vozila.

 

Na autoputu i motoputu dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje, samo na mestima koja su za to posebno uredena i obelezena.

 

 


Izuzetno zbog nedostatka parking mesta, u slucaju raskrsnica, pesackih prelaza, odnosno prelaza biciklisticke staze preko kolovoza, koji se nalaze u jednosmernoj ulici, dozvoljeno je zaustavljanje i parkiranje vozila i na odstojanju manjem od pet metara nakon tih raskrsnica, odnosno prelaza, posmatrano u dozvoljenom smeru kretanja u toj ulici, vidi sliku.

 

parkiranje manje od 5m u jednosmernoj ulici

 

Vozac koji ostavlja vozilo na putu, pre nego sto napusti vozilo, duzan je da preduzme sve potrebne mere kojim se sprecava da se vozilo samo pokrene sa mesta na kome je zaustavljeno, odnosno parkirano kao i da preduzme sve potrebne mere da obezbedi vozilo od neovlascene upotrebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©