Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRZINA

 Vozac je duzan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stanju vozila i tereta, gustini saobracaja i drugim saobracajnim uslovima, tako da vozilo moze blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju, pod datim uslovima, moze da predvidi.

   Vozac ne sme da smanji brzinu kretanja vozila do te mere da njegovo vozilo pricinjava smetnju normalnom odvijanju saobracaja , jer spora voznja je isto tako opasna kao i brza voznja.  

 

Opste ogranicenje u SRB Opste ogranicenje najvece dozvoljene brzine u REPUBLICI SRBIJI prema vrsti puta.

 

 

50km/h Opste ogranicenje brzine u naseljenim mestima iznosi 50 km/h, osim ako znakom nije drugacije odredjeno.

Sve odredbe zakona koje se odnose na brzinu primenjuju se na trenutno izmerenu brzinu i srednju (prosecnu) brzinu.

Na putu u naselju, vozac ne sme vozilom da se krece brzinom vecom od 50km/h, odnosno brzinom vecom od brzine dozvoljene postavljenim saobracajnim znakom za celo naselje ili njegov deo.

 

brzina

 

Izuzetno, na putu u naselju, ciji saobracajno-tehnicki elementi to omogucavaju, moze da se saobracajnim znakom dozvoli kretanje vozilom brzinom i do 80km/h.

 

 

 

Na putu van naselja vozac ne sme vozilom da se krece brzinom vecom od:

120km/h auto put autoput

Auto-putem nije dozvoljeno da se kreću motorna vozila koja po svojim konstrukcionim svojstvima ne mogu da razviju brzinu od najmanje 50 km/h.

100km/h motoput

100 km/h na cas na motoputu.

80km/h

Na putu van naselja vozac ne sme vozilom da se krece brzinom vecom od 80 km/h.

Na putu van naselja vozac ne sme vozilom da se krece brzinom vecom od brzine dozvoljene saobracajnim znakom.

Ako vozac vozi sporo u meri u kojoj ometa normalan saobracaj, duzan je da na prvom odgovarajucem mestu dozvoli da ga drugo vozilo bezbedno pretekne, obidje ili prodje.

Brzina kretanja vozila na putevima prema vrsti vozila ogranicava se na:

 

 

- za autobuse i autobuse sa prikljucnim vozilom za prevoz tereta kao i za teretna motorna vozila cija najveca dozvoljena masa nije veca od 7500 kg.

kamion do 7500kgbus ikarbus

autoput Osim na autoputu gde je takvim vozilima najveca dozvoljena brzina 100km/h.

 

80 vozilo za stanovanje - karavan- kamp kucica

- za motorna vozila koja vuku prikljucno vozilo za stanovanje ( karavan).

70km/h ikarbus, prevoz dece– za autobuse kada se vrsi organizovani prevoz dece, za zglobne autobuse bez mesta za stajanje, kao i

za teretna motorna vozila cija je najveca dozvoljena masa veca od 7.500 kg , za teretna motorna vozila sa prikljucnim vozilom, kao i za vozila kojima se vrsi prevoz opasnih materija.

90km/h Osim na auto putu gde je najveca dozvoljena brzina 90 km/h.

50km/h zglobni autobus

-  na 50 kilometara na cas – za autobuse sa prikljucnim vozilom za prevoz lica, za gradske autobuse, autobuse koji, pored ugradjenih sedista, imaju i odredjena mesta za stajanje i teretna vozila koja u tovarnom sanduku vrse skupni prevoz lica

 

40km/h traktor -  40 kilometara na cas za traktore

slepovanje - 40 kilometara na cas za vozila koja vuku neispravno vozilo ( slepovanje )

35km/h bicikla

Vozac bicikla ne sme da se krece biciklistickom stazom brzinom vecom o 35 km/h

30km/h - za traktore kada se u prikljucnom vozilu koje vuce prevozi najmanje jedno lice

20km/h - za turisticki voz i radnu masinu na kojoj se prevoze lica

- U teretna vozila i skupove vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi 3500 kg i u autobuse mora biti ugradjen ispravan granicnik brzine. Kada gore navedeno vozilo ucestvuje u saobracaju na putu, duzno je da ima ugradjen ispravan granicnik brzine i da ga koristi shodno njegovoj nameni.

pesacka_zona

- Pesacka zona je deo puta, ulice ili deo naselja po kome je dozvoljen iskljucivo saobracaj pesaka.

Pesacka zona mora biti obelezena propisanim saobracajnom signalizacijom.

U pesackoj zoni, u odredjenom vremenskom periodu, nadlezni organ opstine ili grada, moze dozvoliti kretanje odredjenih vozila brzinom kretanja pesaka, tako da ne ugrozavaju pesake.

zona usporenog saobracaja www.vozite.com

Zona usporenog saobracaja je deo puta, ulice ili deo naselja po kome kolovoz koriste pesaci i vozila.

Vozac je duzan da se u zoni usporenog saobracaja krece tako da ne ometa kretanje pesaka i biciklista, brzinom kretanja pesaka, a ne vise od 10 km/h.

Zona usporenog saobracaja mora biti obelezena propisanom saobracajnom signalizacijom.

zona 30km/h

Zona "30" je deo puta, ulice ili naselja u kojoj je brzina kretanja vozila ogranicena do 30 km/h.

Zona "30" mora biti obelezena propisanom saobracajnom signalizacijom.

zona skole

Zona skole je deo puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini skole, i kao takva obelezena je odgovarajucom saobracajnom signalizacijom.

Brzina kretanja vozila u zoni skole u naselju je ogranicena do 30 km/h, a van naselja do 50 km/h, u vremenu od 7h-21h, osim ako saobracajnim znakom vreme zabrane nije drugacije odredjeno.

U zoni skole, nadlezni organ za saobracaj nalozice upravljacu puta primenu posebnih tehnickih sredstava za zastitu bezbednosti dece. Upravljac puta je duzan da ih primeni.

 

 

predjasnje sledece

 

Vrh

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©