Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

UKLJUCIVANJE U SAOBRACAJ VOZILA ZA PREVOZ DECE

 

Vozilo za prevoz dece mora biti obelezeno posebnim znakom samo kad se vozilom prevoze deca.

 

Prevoz dece

 

 

Znak koji upozorava na prevoz dece kvadratnog je oblika 40x40cm, postavlja se na levoj polovini prednjeg i zadnjeg dela vozila.


    Posebno obelezeno vozilo, namenjeno za prevoz dece, pri ukljucivanju sa staljalista ima prednost u odnosu na sva ostala vozila koja se krecu kolovozom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vozila koja se krecu iza vozila kojim se prevoze deca, kao i vozila koja tom vozilu dolaze u susret na putu sa po jednom saobracajnom trakom, duzna su da se zaustave, dok deca ulaze ili izlaze iz tog vozila.  Kad je vozilo za prevoz dece zaustavljeno na kolovozu radi ulaska ili izlaska dece, na njemu moraju biti istovremeno ukljuceni svi pokazivaci pravca.

 

 

 

 

 

Znak „deca na putu“ nije isto kao i znak '' Prevoz dece'' treba praviti razliku

 

Deca na putu

 

Deca na putu

 

Znak „deca na putu“ oznacava mesto u cijoj se blizini nalazi skola i pesacki prelaz koji deca cesto koriste.

 

 

 

     

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©