Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

  Obaveze vozača prema pešacima

 

 

 

Obaveza je vozaca da posveti paznju pesacima koji se nalaze na kolovozu ili na njega nailaze. Vozac je duzan da u zavisnosti od potrebe smanji brzinu kretanja ili zaustavi svoje vozilo, a posebnu paznju mora da posveti na kretanje i ponasanje :

 

 • deca na putudece ( lopta je izletela na put ,sigurno i dete trci za njom ),

 

 • kretanje pesaka invalida (potrebno im je vise  vremena  da predju kolovoz),

 

 • starih i nemocnih osoba,

 

 

 

 

 

 

 

Vozac ne sme vozilom da preseca :

 

 • kolonu dece,
 • vojnika,
 • pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu povorku gradjana koja se krece po kolovozu.

75

 

 

 

 

 

 

 Kad prilazi obelezenom pesackom prelazu, vozac mora da vozi posebno pazljivo i ako treba zaustavi vozilo ispred prelaza.

45.01

 

 

 

 

 

 

 

Na delu puta na kome se krecu deca ili su postavljeni saobracajni znakovi o ucescu dece u saobracaju, vozac je duzan da vozi sa narocitom opreznoscu i takvom brzinom da moze vozilo zaustaviti u slucaju potrebe.

deca na putu deca na putu

 

 

Kada postoje dve ili vise saobracajne trake u jednom smeru i ako je vozac vozila u desnoj saobacajnoj traci zaustavio svoje vozilo radi propustanja pesaka, to mora uraditi i vozac drugog vozila, jer nije dozvoljeno prolaziti i obilaziti zaustavljeno vozilo ispred pesackog prelaza.

100m

 

 

Vozac koji skrece na bocni put, na cijem ulazu ne postoji obelezen pesacki prelaz, duzan je da skretanje izvrsi smanjenom brzinom i ne sme da ugrozi pesake koji su vec stupili na  kolovoz - vec je duzan da ih propusti.

 

skretanje ulevo

 

 

Ako je saobracaj na obelezenom pesackom prelazu regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima ili znacima ovlascenog lica vozac je duzan da:

 

 • zaustavi svoje vozilo ispred pesackog prelaza kad mu je datim znakom zabranjen prolaz - Ukoliko je saobracaj na pesackom prelazu regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima ili znakovima policijskog sluzbenika, vozac je duzan da svoje vozilo zaustavi ispred pesackog prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz, vozac je duzan da propusti pesaka koji je vec stupio na pesacki prelaz ili pokazuje nameru da ce stupiti na pesacki prelaz dok mu je svetlosnim saobracajnim znakom ili znakom policijskog sluzbenika prelaz bio dozvoljen.

semafor

 

 

 • ne ometa kretanje pesaka koji su vec stupili na pesacki prelaz i kad mu je datim znakom prolaz dozvoljen.

obaveze vozaca prema pesacima

 

 

 • skrece smanjenom brzinom i porpusti pesake koji prelaze bocni kolovoz na kome nema iscrtan pesacki prelaz, i kad je dozvoljen prolaz.

semafor

 

 

 

 • Ukoliko na pesackom prelazu saobracaj nije regulisan uredjajima za davanje svetlosnih saobracajnih znakova niti znacima policijskih sluzbenika, vozac je duzan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi moze bezbedno da propusti pesaka koji je vec stupio ili stupa na pesacki prelaz ili pokazuje nameru da ce stupiti na pesacki prelaz.

65.214

 

 

Ukoliko su u slucaju pesaci deca, nemocna lica, slepe osobe koje se krecu uz upotrebu belog stapa i/ili psa vodica, osobe sa invaliditetom koje se krecu u invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortoticko - proteticka pomagala, vozac je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti.

 

 

 

Vozac ukoliko naidje na deo kolovoza koji je prekriven vodom (bara) mora da uspori  kretanje i da polako prodje tu neravninu .Ukoliko bi velikom brzinom prosao kroz tu neravninu  - baru , rizikuje da osteti vozilo jer nema predstavu kolika je dubina te neravnine i isprskace pesaka i time ugroziti njegovu bezbednost  , a vozac ne sme da ugrozava bezbednost pesaka ni na koji nacin. ZNACI DA SE BARE OBAVEZNO OBILAZE.

 

 

   

   

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©