Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

 

ads

 

SAOBRAĆAJ TRAKTORA

 

 

 

motokultivatorTraktor (F kategorija) je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vucenje, guranje, nosenje ili pogon izmenjivih prikljucaka za izvodjenje prvenstveno poljoprivrednih, sumskih ili drugih radova i za vucu prikljucnih vozila za traktor,

Traktorom moze upravljati lice koje ima  vazecu dozvolu za vozaca traktora i navrsenih 16 godina zivota.

Traktor u saobracaju na putu mora imati ispravne uredjaje za upravljanje i za zaustavljanje.

Prikljucno vozilo za traktor je prikljucno vozilo koje je namenjeno da bude vuceno iskljucivo od strane traktora. Traktor sme da vuce samo prikljucno vozilo za traktor, a ostala motorna vozila ne smeju da vuku prikljucno vozilo za traktor.

Prikljucak za izvodjenje radova je izmenljivo orudje koje sluzi za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuce, gura ili nosi.

40 km/h

Najveca dozvoljena brzina traktora iznosi 40 km/h.

 

 

 

 

 

 

Prevoz lica traktorima i prikljucnim vozilima koje vuku traktori

 

Na traktoru je zabranjen prevoz lica, osim na sedistima ako su ugradjena pored sedista vozaca.

    U prikljucnom vozilu koje vuce traktor moze se vrsiti prevoz lica koja obavljaju utovar ili istovar tereta ili radi obavljanja  poljoprivrednih radova.

    Prevoz lica u prikljucnom vozilu koje vuce traktor moze se vrsiti samo ako traktor vuce jedno prikljucno vozilo.

    U prikljucnom vozilu sa automatskim istovarivacem koje vuce traktor mogu se prevoziti lica, samo kad je taj uredjaj iskljucen.

 

prevoz lica

Traktor koji vuce prikljucno vozilo kojim se vrsi prevoz najmanje jednog lica ne sme se kretati brzinom vecom od 30 km/h.

30 km/h

 

U prikljucnom vozilu koje vuce traktor moze se prevoziti najvise pet lica.

Za vreme prevoza, lica moraju sedeti na pricvrscenoj klupi, podu tovarnog sanduka i ne smeju uskakati i iskakati dok je vozilo u pokretu, otvarati vrata, naginjati se van vozila, niti se nalaziti na spoljnim delovima vozila ili na prikljucnim orudjima koja vuce traktor.


Zabranjeno je u tovarnom prostoru:

- stajati
- sedeti na stranicama
- na nestabilnom teretu
- na teretu koji prelazi visinu tovarnog prostora
- prevoz lica mladja od 14 godina, samo u pratnji punoletnog lica

 

 

 

 

 

 

Vozila koja su namenjena za izvodjenje radova van puta kada u saobracaju na putu imaju instalirana orudja za izvodjenje radova, koja nisu sklop vozila vec izmenjivo sredstvo za rad moraju biti propisano oznacena.

traktor

U saobracaju na putu, ukljuceno zuto rotaciono ili trepcuce svetlo mora da ima traktor nocu, kao i u uslovima smanjene vidljivosti.

 

 

Vuca natovarenog teretnog vozila sa prikljucnim vozilom ili bez prikljucnog vozila, odnosno traktora sa prikljucnim vozilom, dozvoljeno je samo do prvog mesta pogodnog za pretovar tereta, a izuzetno i do prvog mesta na kome se moze otkloniti neispravnost na vozilu.

 

Saobracajni znak koji zabranjuje kretanje traktora na tom delu puta.

    zabrana saobracaja za traktore

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©