Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

 

ads

 

VUČA VOZILA

 

 

VUČA PRIKLJUČNIH VOZILA

 

Motorno vozilo sme da vuce samo prikljucno vozilo koje ne umanjuje njegovu stabilnost.

prikljucno vozilo

 

U saobracaju na putu, motornom vozilu mogu da budu pridodata najvise dva prikljucna vozila za prevoz tereta, odnosno jedno prikljucno vozilo za prevoz lica,

 

 

auto put moto put a na auto-putu i motoputu samo jedno prikljucno vozilo.

 

Prikljucno vozilo u kome se prevoze putnici moze biti pridodato samo autobusima u javnom gradskom, odnosno prigradskom prevozu.

 

turisticki voz Izuzetno, turisticki voz sme da ima najvise tri prikljucna vozila.

 

 

traktor Traktor sme da vuce samo prikljucno vozilo za traktor, a ostala motorna vozila ne smeju da vuku prikljucno vozilo za traktor.

 

 

 

VUČA NEISPRAVNIH VOZILA

 

vuca vozila autoput

 

Zabranjeno je vucenje neispravnog vozila na autoputu i motoputu.


Izuzetno, ukoliko je razlog za vucu nastao za vreme kretanja motornog vozila po autoputu, odnosno motoputu, vucenje je dozvoljeno do prvog iskljucenja sa autoputa, odnosno motoputa.

 

 

 

 

 

 

 

Motorno vozilo sme da vuce drugo motorno vozilo samo ako ono, zbog neispravnosti ili nedostatka pojedinih delova, ne moze samo da se krece.

 

vuca vozila


Motorno vozilo ne sme da vuce motocikl, moped kao i laki i teski tricikl.

 

Neispravno motorno vozilo na putu moze da se vuce pomocu uzeta, krute veze (rude) i oslanjanjem ili vesanjem vozila o vucno vozilo.

 

Pomocu uzeta ne sme da se vuce motorno vozilo na kome su neispravni :

  • uredjaji za upravljanje
  • uredjaji za zaustavljanje
  • kao i  teretno motorno vozilo i autobus.

od3-5m

 

 

 

Krutom vezom ne sme da se vuce motorno vozilo koje nema :

  • ispravan uredjaj za upravljanje,
  • vozilo cija je ukupna masa veca od ukupne mase vucnog vozila
  • vozilu kome je neispravna radna kocnica.

vuca vozila

 

 

 

 Vozilo  koje ima neispravan uredjaj za upravljanje sme se vuci jedino vesanjem.

pauk

 

 

 


Ukoliko se motorno vozilo vuce pomocu uzeta ili krute veze, vozac koji upravlja vucenim vozilom mora da ima odgovarajucu dozvolu za upravljanje vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vuce.

sva 4 pokazivaca pravca Za vreme vucenja neispravnog vozila na vucnom vozilu moraju biti ukljuceni svi pokazivaci pravca, a na vucenom ukoliko su ispravni.

sigurnosni trougao Na oba vozila mora biti postavljen sigurnosni trougao. Na motorno vozilo koje vuce drugo motorno vozilo sigurnosni trougao se postavlja sa prednje, a na vuceno vozilo sa zadnje strane.


Vucenim vozilom zabranjen je prevoz lica, osim vozaca koji njime upravlja.

Motorno vozilo sme da se vuce nocu, i danju u slucaju smanjene vidljivosti, iskljucivo ako na svojoj zadnjoj strani ima ukljucena zadnja poziciona svetla ili ako ga vuce motorno vozilo koje pri vucenju koristi zuto rotaciono svetlo.

 

Motorno vozilo koje na putu vuce neispravno vozilo ne sme se kretati brzinom vecom od 40 km/h.

40km/h

 

 

kamp kucica Vozilo koje vuce prikljucno vozilo za stanovanje (kamp kucicu), ne sme se kretati brzinom vecom od 80 km/h.

 

 

 


 

 

vuca vozila

 

Vucenje natovarenog teretnog vozila sa prikljucnim vozilom ili bez prikljucnog vozila, odnosno traktora sa prikljucnim vozilom, dozvoljeno je samo do prvog mesta pogodnog za pretovar tereta, a izuzetno i do prvog mesta na kome se moze otkloniti neispravnost na vozilu.


 

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno  

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©