Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

Saobracajni znakovi

 



Dopunske Table

Dopunsne table se koriste uz postavljeni saobracajni znak, za blize objasnjenje samog znaka.Postavljaju se ispod saobracajnog znaka.

 

udaljenost izmedju znaka

 

 

Dopunska tabla  koja oznacava udaljenost izmedju znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i pocetak dela puta , odnosno mesta na koje se znak odnosi .

 

 

 

Dopunska tabla  koja oznacava udaljenost izmedju znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i pocetak dela puta , odnosno mesta na koje se znak odnosi .

 

 

 

Dopunska tabla  koja oznacava duzinu dela puta na kome preti opasnost oznacena znakom , odnosno na kome se primenjuje izricita naredba oznacena znakom , odnosno na koji se odnosi sadrzaj znaka uz koji se istice dopunska tabla .

 

 

 

Dopunska tabla  koja oznacava udaljenost  izmedju znaka uz koji je postavljena dopunska tabla i objekta terena ili dela puta na koji se obavestenje odnosi .

 

 

 

Dopunska tabla  koja oznacava vreme za koje izricita naredba vazi , ako ne vazi neprekidno .

 

 

Dopunska tabla  koja sadrzi blize objasnjenje znaka recima ili na drugi nacin ako to nije jasno odredjeno simbolom znaka .

 

 

 

Dopunska tabla  koja sadrzi simbol koji blize odredjuje znacenje znaka uz koji se istice .

 

 

 

Dopunska tabla  koja oznacava pocetak dela puta , odnosno mesta na kome postoji opasnost od neocekivanog nastanka posledice

 

 

 

Dopunska tabla  oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

 

Dopunska tabla  oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

 

Dopunska tabla  oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

 

 

 

 

  Dopunska tabla  oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

 

 

Dopunska tabla  oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

 

 

 

Dopunska tabla  oznacava primenu zabrane parkiranja ili zaustavljanja vozila do znaka , od znaka odnosno s jedne ili druge strane znaka .

 

Vrh / Sredina

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©2007-2010

 

  Powered by Batanele©2007-2010.