Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju

 

 

Obaveza svakog vozaca koji se ukljucuje u saobracaj je da to sme da cini samo na nacin koji ne ometa ostale ucensike u saobracaju, odnosno nacin koji ne iziskuje od ostalih ucesnika u saobracaju da preduzimaju radnje radi izbegavanja saobracajne nezgode.

Kao ukljucivanje u saobracaj smatra se polazak sa vozilom sa mesta gde je ono bilo zaustavljeno ili parkirano, izlazenje sa vozilom na put iz dvorista, garaze, parkiralista ili neke druge slicne povrsine na kojoj se ne vrsi saobracaj. Prilikom ukljucivanja u saobracaj vozac je duzan da propusti vozila i pesake koji se krecu glavnim putem, da postuje pravila saobracaja i saobracajne znake. To  cini tako da ukljucenje vrsi u prvu najblizu  saobracajnu traku i da pritom ne ometa druga vozila.Ukljucivanje u drugu saobracajnu traku preko pune linije nije dozvoljeno.

 

Ukljucivanje vozila u saobracaj

Vozac sme da se ukljuci vozilom u saobracaj na putu sa povrsine na kojoj se ne vrsi saobracaj ili sa mesta na kome je vozilo bilo zaustavljeno ili parkirano ili da se ukljuci vozilom u saobracaj, samo ako se uverio da time nece ometati ostale ucesnike u saobracaju i o tome obavestio druge ucesnike u saobracaju.

Vozac vozila na motorni pogon kad se ukljucuje u saobracaj iz dvorista, garaze ili druge povrsine, ako mu je vidik bilo cime zaklonjen ili mu je vidljivost znatno smanjena  zbog vremenskih ili drugih prilika, duzan je da na mestu gde se ukljucuje postavi lice koje ce mu omoguciti bezbedan izlazak vozilom na put.
     Vozac koji vozilom prelazi preko trotoara duzan je da propusti pesake, kao i sva vozila koja se krecu putem na koji se on ukljucuje.

 

 

 

 

 

 

 

 Iskljucenje sa kolovoza  preko pune linije na parking mesto ili neku drugu povrsinu nije dozvoljeno.

Iskljucivanje vozila u saobracaju se radi uvek na povrsini na kojoj se ne obavlja javni saobracaj (gotovo uvek kada je to moguce), dok na kolovozu (samo ako mora na tom mestu – i samo ako je dozvoljeno postavljenom signalizacijom). Pozeljno je da kad god je to moguce vozac za svoje iskljucivanje iz saobracaja bira parkiraliste.

 

 

 

 

 

 

ukljucivanje sa zemljanog puta

Kada se vozilom  ukljucuje sa zemljanog puta ili sa neke druge povrsine, vozac vozila to sme ciniti samo ako time ne ometa druge ucesnike u saobracaju, odnosno, ako je slobodna traka na glavnom putu.Vozac vozila koji se ukljucuje sa zemljanog puta to mora izvesti  na takav nacin da tockovima svog vozila ne iznosi  blato na put sa savremenim kolovozom, tj. da ocisti blato sa vozila pre izlaska na kolovoz.

 

 

Iskljucenje sa kolovoza  na zemljani put je dozvoljeno preko isprekidane linije  uz propustanje vozila iz suprotnog smera .

 

 

 

Ukljucivanje sa sporednog na glavni put, dozvoljeno je ako je saobracajna traka slobodna i kad se propuste vozila koja idu glavnim putem.

 

Ukljucivanje na auto-put vrsi se iskljucivo trakom za ukljucivanje i to onda kad je slobodna krajnja desna saobracajna traka u pravcu kretanja u dovoljnoj duzini uzimajuci u obzir i brzinu kretanja posmatranih vozila. Vozac je duzan da preduzme sve potrebne mere za bezbedno izvodjenje pomenute radnje, sto podrazumeva odgovarajuci algoritam koji zahteva da se vozac prvo uveri da li je moguce da na bezbedan nacin izvede ukljucivanje na auto put. Potom, ukoliko su se stekli uslovi da na bezbedan nacin izvede radnju, vozac je duzan da najavi svoju nameru ukljucivanjem levog pokazivaca pravca. Zatim, duzan je postepeno da ubrzava i iskoristiti skoro citavu duzinu saobracajne trake za postizanje brzina pribliznih koje se voze na auto putu i pre nego sto definitivno izvede radnju, duzan je ponovo da se uveri (3. pogleda) i da vidi da li je ostalo sve bezbedno za ukljucivanje na auto put i na kraju zavrsi radnju.

 

 

Iskljucenje sa auto-puta vrsi se trakom obelezenom za iskljucivanje vozila sa  auto-puta i to tako sto se prvo vozac uveri i vidi da li moze da izvede zeljenu radnju na bezbedan nacin (3. pogleda), potom najavi svoju nameru ukljucivanjem desnog pokazivaca pravca. Zatim, ponovo se uveri da li je ostalo sve bezbedno i prestrojava se u traku za iskljucivanje sa auto puta, nastavlja da smanjuje brzinu i iskljucuje se.

 

 

 

     

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©