Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

 KRETANJE PEŠAKA

 

 

 

  Pesak  ne sme, po pravilu, da se krece i zadrzava na kolovozu. Ako se pesak krece po kolovozu, mora to da cini sto blize ivici kolovoza, i to veoma pazljivo i na nacin koji ne ometa ili ne sprecava saobracaj vozila.

pesak

 

    Pesak se sme kretati po kolovozu ako ne postoji trotoar ili druga povrsina pogodna za kretanje pesaka ili ako postoji trotoar a pešaci ga  ne mogu  koristiti iz bilo kog razloga.

Pesaci su  duzni da se krecu jedan iza drugog ako bezbednost saobracaja to zahteva , a narocito u slucaju slabe preglednosti puta, smanjene vidljivosti ili jakog saobracaja vozila. 

 

 

kolona pesaka

Ako se kolovozom krece vise organizovanih kolona pesaka odstojanje izmedju pojedinih kolona mora biti najmanje 30 metara. Organizovana kolona pesaka krece se desnom stranom i ne sme biti duza od 100m da ne bi onemogucavala normalno odvijanje saobracaja.

 

 

 

 

 

 

 

Pesak koji se krece po kolovozu van naselja duzan je da se krece uz levu ivicu kolovoza u pravcu kretanja, a moze da se krece i uz desnu ivicu ako je takvo kretanje za njega sigurnije, (nepregledna krivina, usek, odron, provalija, itd.).

 

 

Na putu koji ima trotoar ili drugu povrsinu odredjenu za kretanje pesaka, odnosno povrsinu pored kolovoza pogodnu za kretanje pesaka, pesak je duzan da se krece po tim povrsinama.

 

 

 

 

Pesak koji gura  :

  • rucna kolica,

 

  • bicikl, bicikl sa motorom, moped ili motocikl,
  • invalidi  lica koja se krecu pomocu pokretnih stolica za nemocna lica,

 

  • kao i organizovana kolona pesaka,

 

 moraju da se krecu uz desnu ivicu kolovoza u pravcu kretanja.

 

auto put

 Pesacima nije dozvoljeno kretanje na motoputu i autoputu.

 

 

 

 

Pesak je duzan da preko kolovoza i biciklisticke staze ili trake prelazi pazljivo i najkracim putem, posto se pre stupanja na kolovoz uveri da to moze uciniti na bezbedan nacin.

  Pesak koji namerava da predje preko kolovoza na mestu na kome ne postoji obelezen pesacki prelaz ne sme da stupi na kolovoz ako time ometa saobracaj vozila.

 

pesak

 

Prilikom prelaska preko kolovoza pesak ne sme da upotrebljava mobilni telefon niti da koristi slusalice na usima.

 

Na putu koji ima obelezene pesacke prelaze ili posebno izgradjene prelaze, odnosno prolaze za pesake, pesak je duzan da se pri prelazenju puta krece tim prelazima, odnosno prolazima ako oni nisu od njega udaljeni vise od 100 m.

100m

 

Na obelezenom pesackom prelazu na kome je saobracaj pesaka regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima za pesake, pesak je duzan da postupa prema tim znakovima.

Jurija Gagarina

 

Na obelezenom pesackom prelazu na kome saobracaj nije regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima ni znacima koje daje ovlasceno lice, pesak je duzan da pre stupanja na pesacki prelaz obrati paznju na udaljenost i brzinu vozila koja mu se priblizavaju.

 

Ukoliko je saobracaj na pesackom prelazu regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima ili znakovima policijskog sluzbenika, vozac je duzan da svoje vozilo zaustavi ispred pesackog prelaza kada mu je datim znakom zabranjen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoljen prolaz, vozac je duzan da propusti pesaka koji je vec stupio na pesacki prelaz ili pokazuje nameru da ce stupiti na pesacki prelaz dok mu je svetlosnim saobracajnim znakom ili znakom policijskog sluzbenika prelaz bio dozvoljen.

 

pesacki prelaz

 

 

 Ako je saobracaj vozila regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima za vozila ili znacima koje daje ovlasceno lice, pesaci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok je datim znakom dozvoljen prelaz preko kolovoza.

 


Ukoliko se pesacki prelaz nalazi na ulazu na bocni put, vozac koji skrece na taj put duzan je da skretanje izvrsi na bezbedan nacin i da propusti pesaka koji je vec stupio ili stupa na pesacki prelaz ili pokazuje nameru da ce stupiti na pesacki prelaz, a po potrebi, zaustavi svoje vozilo.

Vozac koji skrece na bocni put na cijem ulazu ne postoji pesacki prelaz duzan je da propusti pesake koji su vec stupili ili stupaju na kolovoz.

 

obaceze vozaca prema pesacima


Ukoliko na pesackom prelazu saobracaj nije regulisan uredjajima za davanje svetlosnih saobracajnih znakova niti znacima policijskih sluzbenika, vozac je duzan da prilagodi brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi moze bezbedno da propusti peaaka koji je vec stupio ili stupa na pesacki prelaz ili pokazuje nameru da ce stupiti na pesacki prelaz.Ukoliko su u slucaju pesaci deca, nemocna lica, slepe osobe koje se krecu uz upotrebu belog stapa i/ili psa vodica, osobe sa invaliditetom koje se krecu u invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortoticko - proteticka pomagala, vozac je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti.

 

Odredbe zakona o kretanju pesaka po kolovozu ne primenjuju se na:


1) policijske sluzbenike u obavljanju sluzbene duznosti, ako bi obaveza postovanja tih odredaba omela uspesno obavljanje sluzbene duznosti,
2) pripadnike komunalne policije u obavljanju sluzbene duznosti, ako bi obaveza postovanja tih odredaba omela uspesno obavljanje sluzbene duznosti,
3) na lica iz vozila pod pratnjom i vozila sa pravom prvenstva prolaza u obavljanju sluzbene duznosti, ako bi obaveza postovanja tih odredaba omela uspesno obavljanje sluzbene duznosti,
4) radnike komunalnih sluzbi za vreme dok vrse komunalne delatnosti, ako bi obaveza postovanja tih odredaba omela uspesno obavljanje komunalne delatnosti.

 

     

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©