Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

pravi pauzu

OBILAZENJE i PRETICANJE

 

Preticanje i obilazenje, radnje u saobracaju iskljucivo se vrse sa leve strane vozila koje se pretice, odnosno obilazi. U daljem tekstu bice i navedeni izuzeci kada je to moguce izvrsiti i sa desne strane.

Preticanje i obilazenje su uslovne radnje i vozac sme da ih uradi samo ako time ne ometa normalno kretanje vozila koja dolaze iz suprotnog smera i ako na putu ima dovoljno prostora za bezbedno izvodjenje tih radnji.

Posle preticanja ili obilazenja vozac je duzan da se, bez ometanja ili ugrozavanja ostalih ucesnika u saobracaju, vrati u saobracajnu traku kojom se kretao pre toga.

 

Obilazenje

 

Obilazenje je radnja u saobracaju koja podrazumeva -  prolazenje vozilom pored bilo kakvog objekta (casa, flasa, kontejner, pesak, avion, kamion, stena, rupa.... )  koji se nalazi u nasoj saobracajnoj traci i miruje, te nam nedozvoljava   dalje kretanje tom saobracajnom trakom. 

Radnju Obilazenje dozvoljeno je izvoditi i preko neisprekidane uzduzne (pune) linije samo ako je ta radnja bezbedna za sve ucesnike u saobracaju.

Naravno da vozac nece cekati da zakrpe rupu na kolovozu (u njegovoj saobracajnoj traci), ili cekati da putari uklone stenu koja je pala na kolovoz i sl. vec ce pristupiti obilasku tih objekata kada se steknu uslovi za bezbedno izvodjenje pomenute radnje. Nikako ne treba mesati radnju preticanja u ovo - jer je ona Zabranjena za izvodjenje preko pune linije.

Obilazenje zaustavljene kolone na putu je zabranjeno ako se vozac nakon obilazenja ne bi mogao bezbedno ukljuciti na saobracajnu traku namenjenu kretanju vozila u smeru u kome se on krece.

 

Ako se na sredini kolovoza nalazi pesacko ostrvo, ili obelezen prostor za parkiranje vozila, ili neka druga povrsina koja nije namenjena za saobracaj vozila, ili neki objekat, vozila mogu da ih obilaze na putu :

 

obilazenje

Sa dvosmernim saobracajem samo sa desne strane

 

8954.369

Sa jednosmernim saobracajem sa obe strane

 

 

 

 

 

 

 

PRETICANJE

 

     Preticanje je prolazenje vozilom pored drugog vozila koje se krece u istom smeru.

 

8569.3147

 

Vozac kome je dat znak za preticanje duzan je da pomeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza.


Vozac ne sme da povecava brzinu kretanja svog vozila dok ga drugo vozilo pretice.

Vozac koji pretice duzan je da svoje vozilo drzi na potrebnom rastojanju i odstojanju od vozila koje pretice, tako da ga ne ometa niti ugrozava druge u saobracaju.

 

 

555.6987

Ako zbog nedovoljne sirine kolovoza ili njegovog stanja nije moguce preticanje bez ugrozavanja bezbednosti saobracaja, vozac vozila koje se krece sporije nego vozila koja se krecu neposredno iza njega duzan je da pomeri svoje vozilo sto vise udesno, a ako to nije dovoljno da, cim mu to bude moguce, zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu da bi propustio brza vozila.

 

 

 

 

 

 

 

444.187

Vozac koji pretice duzan je da svoje vozilo drzi na potrebnom rastojanju od vozila koje pretice, tako da ga ne ometa niti ugrozava u saobracaju.

 

555.18

Posto izvrsi preticanje ili obilazenje jednog ili vise vozila, vozac je duzan, cim bude moguce da to izvrsi bez ometanja ili ugrozavanja ostalih ucesnika u saobracaju, da vozilom ponovo zauzme polozaj na saobracajnoj traci kojom se kretao pre preticanja, odnosno obilazenja.

 

888.014

Preticanje i obilazenje vrsi se sa leve strane. Duzina puta potrebnog za bezbedno preticanje zavisi od ukupnih uslova saobracaja ukljucujuci i brzinu kretanja vozila.

 

 

 

Preticanje i obilazenje u nekim prilikama moze da se izvrsi i sa desne strane:

 

 • Ako je vozilo na kolovozu zauzelo takav  polozaj da zeli da izvrsi skretanje ulevo, moze da se pretice sa desne strane ako je bezbedno po sve ucesnike u saobracaju. 

88.214

 

 • Sinsko vozilo koje se krece sredinom kolovoza, a sa desne strane postoji saobracajna traka

1.3.6.5

 

 

 

U losim vremenskim uslovima, kada je kolovoz prekriven ledom ili snegom preticanje se vrsi samo ako su ispunjeni uslovi za bezbedno preticanje - znaci da je DOZVOLJENO.

 

 

Vozac ne sme vozilom da otpocne preticanje ili obilazenje:

 

 • kolone vozila

kolona vozila

 

 •  ako je vozac koji se krece iza njega vec otpoceo preticanje

58

 

 • ako je vozac ispred njega na istoj saobracajnoj traci dao znak da namerava da pretekne vozilo ili obidje prepreku na putu

54

 

 

 • ako bi time ugrozio bezbednost saobracaja ili ometao saobracaj iz suprotnog smera,

3.21.7

 

 

 • ako po izvrsenom preticanju ili obilazenju ne bi mogao da se vrati u saobracajnu traku kojom se kretao pre toga bez ometanja ili ugrozavanja ostalih ucesnika u saobracaju,

preticanje

 

 

 • zaustavnom trakom,

preticanje zaustavnom trakom

 

 

 • na pocetku prevoja, na prevoju, ispred i u nepreglednoj krivini, osim na kolovozu sa najmanje dve saobracajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

prevoj

 

 

 •  u tunelu, osim u tunelu sa najmanje dve saobracajne trake za kretanje vozila u istom smeru,

tunel

 

 • u krivini puta kada je preglednost nedovoljna

krivina

Ukoliko postoji 2 i vise saobracajnih traka za jedan smer koje su obelezene isprekidanim uzduznim linijama u pravcu kretanja na kolovozu, vozac sme vozilom preticati ostala vozila u krivinama i na prevojima , ako time ne ugrozava ostale ucesnike u saobracaju.

 

 

 • vozila koje se priblizava pesackom prelazu ili ga prelazi, kao i vozila koje se zaustavilo ili se zaustavlja radi propustanja pesaka na pesackom prelazu,

789.3214

 

 

 

 • na prelazu puta preko zeleznicke ili tramvajske pruge,

pruga

 

 

 • kolone vozila pod pratnjom,

pod pratnjom

 

 

 • saobracajnom trakom za spora vozila,

spora vozila

 

 

 • na mestu gde je to zabranjeno saobracajnom signalizacijom,

saobracajna signalizacija

 

 

 • na nacin da prelazi vozilom preko neisprekidane uzduzne linije pri cemu koristi saobracajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera.

1.36.254

Vozac vozilom ne sme da pretice drugo vozilo osim bicikla,mopeda i motocikla bez bocne prikolice u situaciji prikazanoj na slici pod uslovom da se ne krece ili prelazi po uzduznoj neisprekidanoj liniji (punoj liniji) u pravcu kretanja.

 

 • pocetak pune bele  linije

20.25.

 

 

 

 • udvojena puna i isprekidana uzduzna  linija i to sa one strane sa koje je puna  linija  

2025

 

 

 

 •  kod tri saobracajne trake (za oba smera), bez obzira na isprekidanu liniju, krajnjom levom trakom, se ne sme kretati, jer je ona namenjena za kretanje vozila iz suprotnog smera.

2025

 

 

 

 •  drugih povrsina obelezenih kao posebne trake za skretanje, parking  prostor ili samo srafure

36.14.50

 

 

 

 • udvojena puna linija koja razdvaja kolovoz po smerovima

75.69

 

 

 • kada je ogranicena vidljivost zbog magle, prasine, dima i slicno

magla

 

 

Vozac ne sme da pretice drugo vozilo neposredno ispred raskrsnice ili na raskrsnici koja nije sa kruznim tokom saobracaja.


Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici vozac u slucaju kada se krece putem sa prvenstvom prolaza, sme da pretice:

 


1) vozilo koje skrece u levo, a pretice se sa desne strane,

preticanje

 


2) vozilo koje skrece u desno, ali da pri tom svojim vozilom ne prelazi na deo kolovoza namenjen za saobracaj vozila iz suprotnog smera,

skrece desno

 


3) vozilo koje se krece na putu sa prvenstvom prolaza,

preticanje

 


4) vozilo koje se krece raskrsnicom na kojoj je saobracaj regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima ili znacima koje daje policijski sluzbenik,

semafor

 


5) bicikl, moped ili motocikl.

bicikl moped

motocikl

 

preticanje preko pune linije - traktora

Izuzetno, preticanje odnosno obilazenjene na mestu gde je to zabranjeno saobracajnom signalizacijom, odnosno, na nacin da prelazi vozilom preko neisprekidane uzduzne linije pri cemu koristi saobracajnu traku namenjenu za kretanje vozila iz suprotnog smera jeste dozvoljeno radi preticanja, odnosno obilazenja IZUZETNO SAMO- bicikla, radne masine, traktora, motokultivatora, odnosno zapreznog vozila (znaci - ''sporih vozila''), pod uslovim da to moze se izvesti na bezbedan nacin po sve ucesnike u saobracaju.

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©