Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila
 

 

 

 

 

Saobracajni znakovi

Znakovi opasnosti

 

  Znakovi opasnosti sluze da se ucesnici u saobracaju upozore na opasnost na delu puta i da se obaveste o prirodi te opasnosti.

Postavljaju se po pravilu izvan naselja na udaljenosti od 150-250 m ispred opasnosti na putu.Ali ako se znakovi opasnosti postavljaju na udaljenosti manjoj od 150 m ili vecoj od 250 m, onda im moraju biti dodate i dopunske table sa naznacenom udaljenoscu do mesta opasnosti.

Na putu u naselju, znakovi opasnosti mogu se postavljati i na udaljenosti manjoj od 150 m ispred opasnog mesta, bez postavljanja dodatne table.

 

opasna krivina na levo Znak   ''krivina nalevo''  označava približavanje opasnoj krivini na levo zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.  

opasna krivina udesno Znak    '' krivina nadesno '' označava približavanje opasnoj krivini na desno zbog fizičkih karakteristika ili nedovoljne preglednosti.

Znak  '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo '' Znak    '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nalevo ''

  Znak   '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno ''    Znak     '' dvostruka krivina ili vise uzastupnih krivina od kojih je prva nadesno  ''

Znak  ''opasna krivina'' Znak    ''opasna krivina'' označava približavanje delu puta sa više krivina ili sa uzastopnim krivinama koje su opasne po svojim fizičkim karakteristikama ili zbog nedostatka preglednosti.

Znak   ''opasna nizbrdica'' Znak     ''opasna nizbrdica'' oznacava priblizavanje opasnoj nizbrdici, ako razlika u visini predstavlja neku opasnost koja proistice iz tih uslova. Ovaj znak za simbol ima samo nagib ili uspon, prema situaciji na terenu, a velicina nagiba odnosno uspona ispisuje se na dopunskoj tabli.

Znak  ''opasan uspon'' Znak    ''opasan uspon''

 

 

 

Znak  ''suzenje puta'' Znak    '' suzenje puta'' znakovi iz ove grupe (suzenja kolovoza) oznacavaju priblizavanje suzenju kolovoza koje moze da predstavlja izvesnu opasnost.

Znak  ''suzenje puta sa desne strane'' Znak    '' suzenje puta sa desne strane''

 Znak  ''suzenje puta sa leve strane'' Znak    '' suzenje puta sa leve strane''

Znak  ''pokretni most'' Znak    '' pokretni most''
 oznacava blizinu mesta na kome se na putu nalazi pokretni most.

 Znak  ''blizina obale '' Znak    ''blizina obale ''
 oznacava blizinu mesta na kome put nailazi na obalu.

Znak  ''neravan kolovoz'' Znak    ''neravan kolovoz''  - blizina dela puta na kome je kolovoz neravan zbog postojanja opasnih izbocina i ulegnuca.

Znak  ''ulegnuce kolovoza'' Znak    ''ulegnuce kolovoza''

Znak  ''prevoj puta'' Znak    ''prevoj puta''

Znak  ''klizav kolovoz'' Znak    ''Klizav kolovoz'' oznacava blizinu dela puta na kome  kolovoz pod odredjenim atmosferskim uslovima ili slicnim okolnostima ima klizavu povrsinu.

Poledica Znak  ''Poledica'' oznacava blizinu dela puta na kome  kolovoz pod odredjenim atmosferskim uslovima može imati poledicu ili postoji opasnost od neočekivane pojave poledice. Znak se postavlja i uklanja u skladu s programom zimske službe.

Znak  ''kamenje prsti'' Znak    ''kamenje prsti'' oznacava blizinu dela puta na kome se nalazi nevaljani tucanik ili koji je posut sitnim kamenjem na tvrdoj podlozi i na kome za druge ucesnike u saobracaju postoji povecana opasnost od prskanja kamena.

neucvrscena bankina Znak   ''Neučvršćena bankina '' Označava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog neučvršćene bankine

Znak  ''Odronjivanje kamenja'' Znak    ''Odronjavanje kamenja'' - sa desne strane- oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

 Znak  ''Odronjivanje kamenja'' Znak    ''Odronjavanje kamenja'' - sa leve strane- oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost od kamenja koje pada ili od kamenja koje se nalazi na putu.

Požar Znak    ''Opasnost od požara'' Označava područje u kojem postoji povećana opasnost nastanka požara.

 

 

 

 

Znak  ''Obelezeni pesacki prelaz'' Znak    ''Obelezeni pesacki prelaz'' oznacava blizinu mesta na putu na kome se nalazi obelezeni pesacki prelaz.

 Znak  '' Deca na putu'' Znak    '' Deca na putu''  oznacava blizinu mesta na putu na kome se deca cesce i u vecem broju krecu (na primer ispred skole, obdanista, igralista i sl.).

Znak  '' Biciklisti na putu '' Znak    '' Biciklisti na putu '' oznacava blizinu mesta na kome biciklisti cesce nailaze na put ili ga prelaze.

Znak  '' Zivotinje na putu '' Znak   '' Zivotinje na putu ''
 Oznacava mesto na  kome domace zivotinje  pod nazorom prelaze preko puta ili se krecu duz puta .

Znak  ''Divljac na putu ''  Znak    ''Divljac na putu ''  
 Oznacava posebno opasno mesto na kojima divljac (papkari ) cesto prelazi preko puta

 Znak  '' Radovi na putu '' Znak    '' Radovi na putu ''
  Oznacava blizinu mesta na kome se izvode radovi .

 Znak  '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove '' Znak    '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove ''
 Oznacava blizinu raskrsnice ili obelezenog pesackog prelaza na kome je saobracaj regulisan pomocu uredjaja za davanje svetlosnih saobracajnih znakova .

 Znak   '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove '' Znak     '' Nailazenje na svetlosne saobracajne znakove ''
 Oznacava blizinu raskrsnice ili obelezenog pesackog prelaza na kome je saobracaj regulisan pomocu uredjaja za davanje svetlosnih saobracajnih znakova .

Znak  '' Blizina avionske piste '' Znak    '' Blizina avionske piste '' 
 Oznacava deo puta preko koga avioni prelecu u niskom letu prilikom sletanja, odnosno uzletanja .

 Znak  '' Bocni vetar '' Znak    '' Bocni vetar ''
 Oznacava blizinu dela puta na kome cesto duva jak bocni vetar sa desne strane.

 Znak  '' Bocni vetar ''   Znak    '' Bocni vetar ''
 Oznacava blizinu dela puta na kome cesto duva jak bocni vetar sa leve strane.

 Znak  '' Saobracaj u oba smera '' Znak    '' Saobracaj u oba smera '' 
Oznacava blizinu mesta na kome se prelazi sa dela puta na kome se saobracaj odvija samo u jednom smeru na deo tog puta na kome se privremeno ili stalno saobracaj vrsi u oba smera .

Znak  '' Tunel '' Znak    '' Tunel '' Oznacava blizinu tunela na putu .

 Znak  ''Opasnost na putu '' Znak    ''Opasnost na putu ''
 Oznacava blizinu dela puta ili mesta na putu na kome ucesnicima u saobracaju preti opasnost za koju ovim pravilnikom nije predvidjen poseban znak opasnosti .

 Znak  '' Ukrstanje puteva iste vaznosti '' Znak    '' Ukrstanje puteva iste vaznosti ''
 Oznacava blizinu ukrstanja puteva od kojih nijedan put nije put sa pravom prvenstva prolaza .

Znak   '' Ukrstanje sa sporednim putem pod pravim uglom '' Znak     '' Ukrstanje sa sporednim putem pod pravim uglom ''

 Znak  '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane '' Znak    '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s leve strane ''

 Znak  '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane '' Znak    '' Spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane ''

Znak  ''Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s leve strane '' Znak    ''Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s leve strane ''

Znak  '' Spajanje sa sporednim putem pod ostrim uglom s desne strane '' Znak    '' Spajanje  sa sporednim putem pod ostrim uglom  s desne strane ''

 

 

 

Znak  ''Raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja '' Znak    ''Raskrsnica sa kruznim tokom saobracaja ''
 Oznacava blizinu raskrsnice na kojoj se saobracaj odvija u kruznom toku .

kolona vozila Znak "Kolona zaustavljenih vozila" - oznacava blizinu dela puta na kome postoji opasnost zbog zagusenja saobracaja

Znak  ''Tramvajska pruga '' Znak    ''Tramvajska pruga ''
 Oznacava blizinu mesta na kome put prelazi preko tramvajske pruge u nivou .

Znak  '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima '' Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke u nivou , koji je obezbedjen branicima ili polubranicima . Znak    '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge  sa branicima ili polubranicima ''  Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke u nivou, koji je obezbedjen branicima ili polubranicima .

 Znak  '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika '' Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou , koji nije obezbedjen branicima ili polubranicima . Znak    '' Prelaz puta preko zeleznicke pruge  bez branika ili polubranika ''  Oznacava blizinu prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou , koji nije obezbedjen branicima ili polubranicima .

 Znak  '' Andrejin krst '' Znak    '' Andrejin krst ''
 Oznacava mesto na kome put prelazi preko zeleznicke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa jednim kolosekom .

Znak  '' Andrejin krst '' Znak    '' Andrejin krst ''
 Oznacava mesto na kome put prelazi preko zeleznicke pruge u nivou bez branika ili polubranika sa dva ili vise  koloseka .

 Znak  '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima ''   Znak    '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge sa branicima ili polubranicima ''
 Oznacava udaljenost do prelaza prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou, koji je obezbedjen branicima ili polubranicima. Svaka crvena kosa crta na pravougaonoj tabli ovih znakova, oznacava udaljenost od prelaza za po 80 m.

 Znak  '' Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika '' Znak stari ili novi ''Priblizavanje prelazu puta preko zeleznicke pruge bez branika ili polubranika '' Oznacava udaljenost do prelaza prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou, koji nije obezbedjen branicima ili polubranicima.

80m Znak    ''Udaljenost do mesta na prelazu puta preko železničke pruge u nivou '' Oznacava udaljenost do prelaza puta preko železničke pruge u nivou koja iznosi 80m. Naime, svaka ''crta'' nacrtana na tabli jeste 80m, pa tako na tabli gde su dve crte udaljenost iznosi 160m, dok na tabli gde su nacrtane tri crte udaljenost je 240m do mesta prelaska.

 

 

 

 


Vrh

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©godina sivo

 

  Powered by Batanele©nova godina