Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

 

 

Svetlosni saobracajni znakovi

U svetlosne saobracajne znakove spadaju :

  1. svetlosni saobracajni znakovi za regulisanje saobracaja motornim vozilima                                                                                                                    
  2. svetlosni znakovi za regulisanje saobracaja namenjeni samo pesacima
  3. svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou
  4. svetlosni znakovi za tramvaje
  5. svetlosni znakovi za  oznacavanje   radova na putu i drugih prepreka i ostecenja na kolovozu  koja predstavljaju opasnost za ucesnike u saobracaju 

    
Svetlosne oznake su : smerokazi sa reflektnim staklima ili  reflektujucim  materijama, metalni elementi sa ugradjenim reflektujucim materijama, svetlosni stubovi i druge slicne svetlosne  oznake

Uredjaji kojima se daju svetlosni saobracajni znakovi za regulisanje saobracaja nazivaju se semafori .

                    semafor                                                                                                      

Mogu biti postavljeni horizontalno, ali najcesce su postavljeni vertikalno. U oba slucaja imaju isto znacenje.

  Upaljeno svetlo na semaforu oznacava :

crveno svetlo CRVENO SVETLO   -   Zabrana prolaza   

crveno i zuto            ZUTO SVETLO UPALJENO ISTOVREMENO SA CRVENIM SVETLOM   -   sluzi za upozorenje ucesnika u saobracaju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svetla .

zeleno svetlo            ZELENO SVETLO   -   slobodan prolaz za sva vozila

zuto svetlo             ZUTO SVETLO   -   zabrana prolaza, osim za vozila koja se , u casu kad se zuto svetlo pojavi, nalaze na tolikoj udaljenosti od svetlosnog znaka da se ne mogu na bezbedan nacin zaustaviti ispred njega na zadato mesto,a za ostale ucesnike –   zabrana prolaza, osim za pesake koji su vec poceli da prelaze kolovoz .Zuto svetlo najavljuje skoru pojavu crvenog svetla.

treptuce zuto svetlo

zeleno trepcuce svetlo

.    Ako je uredjaju za davanje svetlosnih saobracajnih znakova za regulisanje saobracaja na raskrsnici dodat jedan ili vise dopunskih znakova u obliku zelene svetlece strelice , vozac moze vozilom da prodje svetlosni znak i da krene u pravcu oznacenom zelenom svetlecom strelicom i za vreme dok je upaljeno crveno ili zuto svetlo , pri cemu ne sme da ometa saobracaj vozila koja se krecu po putu na koji ulazi i mora da propusti pesake koji prelaze preko kolovoza .

Zelene svetlece strelice , ako su na uredjaju za davanje svetlosnih saobracajnih znakova , znace da se vozila smeju kretati samo u pravcu koji pokazuje strelica.

 

 

                    Na kolovozu sa vise od dve saobracajne trake koje su obelezene uzduznim linijama mogu biti pridodati uredjaji za davanje svetlosnih saobracajnih znakova , koji su postavljeni iznad kolovoza i regulisu saobracaj za svaku traku ponaosob.Crveno svetlo znaci zabranu saobracaja duz saobracajne trake iznad koje je ukljuceno , dok zeleno svetlo znaci dozvoljen prolaz trakom iznad koje je ukljuceno.                 
 

 

semafor za pesake

Svetlosni saobracajni znakovi namenjeni samo pesacima

Svetlosni uredjaji za regulisanje kretanja pesaka preko raskrsnice imaju samo dva svetla.

  – zeleno svetlo ( figura pesaka u pokretu ) oznacava slobodan prolaz ,

  – crveno svetlo ( figura pesaka u stojecem stavu ) oznacava zabranjen prolaz .

Svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge

  Svetlosni znakovi za oznacavanje prelaza puta preko zeleznicke pruge u nivou se mogu postavljati zajedno sa branicima ili polubranicima , ako to zahteva gustina saobracaja ili drugi uslovi na prelazu preko zeleznicke pruge u nivou .

Svetlosni znakovi kojima se najavljuje priblizavanje voza na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou daju se naizmenicnim paljenjem dva crvena trepcuca svetla koja su u obliku kruga .
      Na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome postoji uredjaj za davanje svetlosnih znakova kojima se najavljuje priblizavanje voza odnosno spustanje branika ili polubranika , tome uredjaju moze da se doda i uredjaj za davanje zvucnih znakova .
     Branici i polubranici  moraju na prelazu puta preko zeleznicke pruge u nivou , biti naizmenicno obojeni crvenom i zutom bojom , isto tako moraju biti snabdeveni refleksnim staklima ili presvuceni reflektujucim materijalima odgovarajuce boje.Branici i polubranici moraju biti opremljeni treptucim svetlom .
     Na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spustaju , kao i na prelazu puta preko zeleznicke pruge u istom nivou na kome se branicima ili polubranicima rukuje rucno , i to sa mesta sa koga se oni ne vide , mora se postaviti uredjaj za davanje svetlosnih znakova ili uredjaj za davanje zvucnih znakova kojima se ucesnici u saobracaju obavestavaju o spustanju branica ili polubranica .
       Na prelazima zemljanog puta sa slabim saobracajem i pesacke staze preko zeleznicke pruge u istom nivou , obezbedjenje ucesnika u saobracaju moze da se vrsi samo uredjajem za davanje zvucnih znakova.

Svetlosni znakovi za regulisanje saobracaja tramvaja

 Za regulisanje saobracaja tramvaja mogu se upotrebljavati i posebni uredjaji za davanje jednobojnih svetala bele boje . Svetla bele boje na tom znaku mogu biti u obliku uspravne , kose i polozene crte .Uspravna i kosa crta znace dozvoljen prolaz za tramvaj u tom smeru , dok polozena crta znaci zabranu saobracaja .

 

 

Svetlosni znakovi za oznacavanje radova na putu , drugih prepreka i ostecenja kolovoza

Na delu puta na kome su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kome se izvode radovi , taj deo puta se mora  na vidan nacin obeleziti i da se na njemu obezbede ucesnici u saobracaju .

Obelezavanje dela puta vrsi se postavljanjem odgovarajucih saobracajnih znakova, dok obezbedjenje ucesnika u saobracaju, obezbedjuje se postavljanjem branika.

radovi na putu Branici moraju biti obojeni naizmenicno crvenom i belom bojom , presvuceni reflektujucim materijalima odgovarajuce boje ili snabdeveni refleksnim staklima , a nocu , kao i danju u slucaju smanjene vidljivosti , na njima moraju biti postavljena i treptuca svetla narandzaste boje .

Jedno narandzasto svetlo postavljeno na kraju branika oznacava da se radovi izvode na strani i vozaci su duzni da obilaze branik sa one strane sa koje je upaljeno svetlo.

 Dva narandzasta svetla oznacavaju da se radovi izvode na sredini kolovoza i vozaci su duzni  da branik obilaze sa desne strane u smeru kretanja ili ako se krecu na putu sa jednosmernom saobracajem sa obe strane.

Tri narandzasta svetla oznacavaju da se rdovi izvode na celoj sirini kolovoza , tako da nije prohodan za saobracaj.

 

 

Svetlosna oznaka koja sugerise vozacu da iskljuci motor, te time smanji zagadjenje zivotne sredine i buku u gradu dok je crveno svetlo na semaforu.

 

Svetlosni saobracajni znak koji sugerise kojom brzinom vozilo da se krece i iskoristi "zeleni talas" na semaforima na koje ce naici.

 

 

 

Znakovi sa izmenjivim sadrzajem poruka

 

znak sa izmenjivim sadrzajem porukama

 

Znakovi sa izmenjivim sadrzajem poruka moraju u svemu da imaju izgled i sadrzaj znakova propisanih pravilnikom i imaju isto znacenje. Poruku koju prikazuju moze da se sastoji od teksta, odnosno simbola...

Znakovi sa izmenjivim sadrzajem poruka mogu da budu:

- kontinuirani

- nekontinuirani

Ukoliko se znakovi sa izmenjivim sadrzajem poruka izvode kao kontinuirani znakovi, moraju da ispostuju sledece uslove:

- znacenje simbola mora da bude uocljivo najmanje na 150m udaljenosti

- intenzitet osvetljenosti znaka mora da bude prilagodjen uslovima okuzenja

Znakovi sa izmenjivim sadrzajem poruka se postavljaju na portalima, poluportalima ili na posebnim stubovima - nosacima. Ukoliko se postavljaju na auto-putevima, rastojanje izmedju znakova ne sme da bude manje od 400m, dok ukoliko se postavljaju na putevima sa dve trake po smeru, minimalno rastojanje je 300m.

 

 

Vrh / Sredina

 

 

prethodno sledece

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©