Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

 

ads

 

 SAOBRAĆAJ VOZILA SA  PRAVOM   PRVENSTVA PROLAZA

 

 

vozila pod pratnjom

Vozilo sa prvenstvom prolaza je vozilo policije, Bezbednosno-informativne agencije, Vojske Srbije, Vojno-bezbednosne agencije, hitne medicinske pomoci, odnosno vatrogasne sluzbe, kada daju posebne zvucne i svetlosne znake.


Vozila sa prvenstvom prolaza su i vozila ministarstva nadleznog za izvrsenje zavodskih sankcija kada prevoze lica lisena slobode, kada daju posebne zvucne i svetlosne znake.


Posebni svetlosni i zvucni znaci vozila sa prvenstvom prolaza su najmanje jedno plavo trepcuce ili rotaciono svetlo (u daljem tekstu: plavo svetlo) i zvucni znak promenljive frekvencije (u daljem tekstu: sirena).

vozilo policije

 

Izuzetno vozilo sa prvenstvom prolaza sme davati samo posebne svetlosne znake bez sirene, ako je omogucena dovoljna vidljivost tog vozila i bezbednost ucesnika u saobracaju, osim kada se vozilo sa prvenstvom prolaza krece brzinom vecom od dozvoljene na tom delu puta i ako bi upotreba sirene onemogucila ili omela uspesno izvrsenje sluzbenog zadatka.

Uredjaji za davanje posebnih zvucnih i svetlosnih znakova smeju se ugradjivati i postavljati samo na vozilima sa pravom prvenstva prolaza.
Uredaji za davanje posebnih zvucnih i svetlosnih znakova smeju se upotrebljavati samona vozilima sa pravom prvenstva prolaza kada je to neophodno za efikasno i bezbedno izvrsenje sluzbene radnje koja ne trpi odlaganje.


Vozila sa prvenstvom prolaza imaju prednost u odnosu na sva druga vozila, osim u slucaju:

 

- pod pratnjom na vozila pod pratnjom koja su na zadatku (imaju ukljucena rotaciona ili trepcuca svetla crvene i plave boje)

 

- semafor 54.36 na raskrsnici na kojoj je saobracaj regulisan svetlosnim saobracajnim znakovima

ili

- policajac znakovima policijskog sluzbenika

 

 

Dok kada je raskrsnica regulisana:

 

- vozilo_pod_pratnjom_znakovi postavljenim saobracajnim znakovima

 

- oznake na kolovozu oznaka na kolovozu oznakama na kolovozu

 

- levo skretanje pravilo desne stranepravilima saobracaja (pravilo levog skretanja i pravilom desne strane)

 

na njih se ne primenjuju gore navedene odredbe zakona, kao i o ogranicenju brzine, o propustanju pesaka, o zabrani presecanja kolone pesaka, o zabrani preticanja i obilazenja vozila, pod uslovom da ne ugrozavaju bezbednost drugih ucesnika u saobracaju.

 

ogravicenje brzine

Slika: Ogranicenje brzine

 

 

 

 

 

 

 

Vozac koji na putu susretne ili ga sustigne vozilo, odnosno vozila sa prvenstvom prolaza, duzan je da propusti ta vozila, da im omoguci mimoilazenje i preticanje, odnosno obilazenje, i po potrebi da ukloni vozilo sa kolovoza ili se zaustavi, kao i da se pridrzava naredbi koje mu daju lica iz pratnje, odnosno da kretanje nastavi tek posto ova vozila produ.


Kada vozilo sa prvenstvom prolaza obezbedjuje prolaz vozilima koja se krecu iza njega, ostali ucesnici u saobracaju imaju obavezu postupanja prema tim vozilima kao prema vozilima sa prvenstvom prolaza.


Lice koje upravlja vozilom sa prvenstvom prolaza duzno je da vodi racuna o bezbednosti ostalih ucesnika u saobracaju.


Pesaci ne smeju da stupe na kolovoz, odnosno duzni su da se sklone sa kolovoza da bi omogucili nesmetan prolaz vozilima sa prvenstvom prolaza.


U pogledu medusobnog prava prvenstva prolaza izmedju vozila sa pravom prvenstva prolaza, vaze opste odredbe ovog zakona o prvenstvu prolaza.

 

policija

Redosled prolaska : 2, 1

 

 

54.1215

Redosled prolaska : 1, 2

 

 

 


 

 

Preticanje vozila sa prvenstvom prolaza – policija DOZVOLjENO.

 

Ukoliko se vozilo sa prvenstvom prolaza zbog prirode svog zadatka krece sporo (osmatra ili trazi nekog...) vozac koji se nadje u takvoj situaciji moze da pretekne takvo vozilo pri cemu ne sme da prekoraci dozvoljenu brzinu na tom delu puta, zatim, ako je to bezbedno po sve ucesnike u saobracaju i na kraju ukoliko sluzbeno lice ne zahteva neku drugu radnju od njega.

 

58.98


Ukoliko vam vozac vozila policije ne daje drugacije naredbe preticanje jeste DOZVOLjENO.

 

 

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©