Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

pauza

UPOTREBA SVETALA U SAOBRAĆAJU

 

udvojena svetla

 

Svetlosno signalni uredjaji moraju biti udvojeni (levi i desni) na vozilima cija sirina prelazi 1,3 metra, kao i na svim vozilima sa cetiri i vise tockova.


Udvojeni svetlosno signalni uredaji moraju biti iste velicine i dejstvovati istim intenzitetom

Glavni farovi mogu biti izvedeni tako da imaju:

- dugo svetlo;
- kratko svetlo;
- dugo i kratko svetlo

Danju, na motornom vozilu za vreme voznje u saobracaju na putu, moraju da budu ukljucena kratka, odnosno dnevna svetla.


Nocu, na motornom vozilu za vreme voznje u saobracaju na putu, moraju da budu ukljucena duga svetla.

 

 

Duga svetla su napred BELE a nazad su CRVENE boje, osvetljavaju put ispred vozila u duzini od najmanje 100m.

duga svetla

 

 

Kada su ukljucena duga svetla, na kontrolnoj tabli vozila ukljucuje se plava kontrolna lampica i ona je OBAVEZNA da postoji ukoliko vozilo poseduje ovu vrstu svetala.

indikator na kontrolnoj tabli

 

 


Vozac je duzan da umesto dugih svetala upotrebljava kratka:


1) kad pri mimoilazenju sa drugim vozilom oceni da svetlom svog vozila zaslepljuje vozaca vozila koje mu dolazi u susret ili kad naizmenicnim paljenjem i gasenjem svetla upozorava da mu velika svetla smetaju, a uvek na odstojanju manjem od 200 m,

kratka svetla

 


2) ako ometa vozaca ispred,

zaslepljuje vozaca ispred

 

 


3) na putu osvetljenom ulicnom rasvetom,

ulicna svetiljka

 


4) u tunelu,

tunel tunel Sargan

 

 


5) ako ometa upravljaca sinskog vozila ili plovila,

luka tranvaj sinsko vozilo

 

 


6) za vreme magle,

za vreme magle

 


7) kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano.

 

parking vremenski ograniceno vreme parkiranja

 


trektor Odredbe se ne odnose se na vozaca vozila za koje ne postoji obaveza ugradnje dugih svetala.

 

 

 

 

Kratka svetla za osvetljavanje puta upotrebljavaju se nocu ukoliko je put osvetljen ulicnom rasvetom pa su velika svetla tu suvisna ili pri mimoilazenju sa drugim ucesnicima u saobracaju , kao i za osvetljavanje puta u tunelu.

 

kratka svetla

Kratka svetla osvetljavaju put ispred vozila u duzini od 40 - 80m, ona su desnosmerna asimetricna (vidi sliku - blago pomerena u desnu stranu) i BELE SU BOJE.

 

kratka svetla - dnevna

Kada se upali kratko  svetlo  na kontrolnoj tabli vozila ukljuci se zelena lampica postojane boje - nije obavezna da postoji !

Prelazak sa velikog na oboreno svetlo za osvetljavanje puta i obratno ostvaruje se jednovremeno i istom komandom, takodje mora postojati uredjaj za nivelaciju svetlosnog snopa.

 

Poziciona svetla (svetla za oznacavanje vozila) upotrebljavaju se na vozilima kako nocu, tako i danju, zatim u slucaju smanjene vidljivosti kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano na putu ukoliko vozilo ne poseduje ''parkirna svetla''.

Moraju biti udvojena na vozilima cija sirina prelazi 1,3 metra kao i na svim vozilima sa cetiri ili vise tockova i bele su boje sa prednje strane - dok sa zadnje strane su crvene boje. Poziciona svetla bele boje sa prednje strane su obavezna na prikolicama sirine preko 1,6 metara. Sa zadnje strane su crvene boje i obavezna su na svim vozilima i svim prikolicama bez obzira na sirinu.

poziciona svetla

Na kontrolnoj tabli vozila - pali se kontrolna lampa sa zelenim ili narandzastim neprekidnim svetlom.

   Poziciona svetla na vozilima moraju da budu upaljena za vreme dok su upaljena bilo koja svetla za osvetljavanje puta ili posebna svetla za maglu, drugim recima kada je ukljuceno dugo, odnosno kratko svetlo, odnosno svetlo za maglu.

Zaustavljeno ili parkirano vozilo na kolovozu, nocu i u uslovima smanjene vidljivosti, mora imati ukljucena poziciona, odnosno parkirna, svetla. Vozilo u naselju mora imati najmanje poziciona, odnosno parkirna svetla na onoj strani vozila koja je bliza sredini puta.
Na vozilu svetla ne moraju biti ukljucena ako se ono nalazi na delu puta gde je ulicno osvetljenje takvo da je vozilo dovoljno vidljivo, na za to posebno obelezenom mestu.


Nocu i danju u uslovima smanjene vidljivosti, na vozilu na putu moraju biti ukljucena zadnja poziciona svetla koja daju svetlost crvene boje.


Svetla, odnosno katadiopteri, za vreme voznje ne smeju da budu zaklonjeni niti zaprljani u meri da su neuocljivi za ostale ucesnike u saobracaju.


Prikljucak za izvodjenje radova, kada je prikljucen na vozilo koje ucestvuje u saobracaju na putu, mora da bude oznacen na propisan nacin.

 

 

svetla unazad

Svetlo za voznju unazad osvetljava put pri kretanju vozila unazad i bele je boje.

 

 

svetla za maglu

Pri magli, vozac vozila na motorni pogon mora na vozilu da ima upaljena kratka svetla za osvetljavanje puta ili svetla za maglu, ili oba svetla istovremeno. Svetla za maglu mogu da se upotrebljavaju samo po magli ili u slucaju smanjene vidljivosti, a smeju osvetljavati put najvise 35 m.

Svetla za maglu koja se nalaze na prednjoj strani vozila mogu biti bele ili zute boje, a na zadnjoj strani – crvene boje.

Prednja svetla za maglu ne moraju imati konrtrolnu lampu na kontrolnoj tabli.

Zadnje svetlo za maglu upotrebljava se samo po magli ili u slucaju smanjene vidljivosti.

Zadnje svetlo za maglu

• Nalazi se na zadnjoj strani vozila;
• Ugraduje sa kao jedno ili dva svetla (od 2011 god. je obavezno);
• Emituje crvenu svetlost;
Mora postojati kontrolna lampa zute ili zelene boje na kontrolnoj tabli

 


 

bus 59

 

Gabaritna svetla moraju postojati na svakom vozilu koje je sire od 2.1m, ona se postavljaju na krovu vozila i to tako da daju svetlost bele boje na prednjoj strani, dok na zadnjoj strani su crvene boje.

Vozilo koje je duze od 6m mora imati ugradjena bocna zuta svetla.

 

 

 

 

Dva prednja bela katadioptera moraju imati vozila sa skrivajucim farovima, kao i na prikljucnom vozilu i motornom vozilu sa skrivajucim farovima moraju biti ugradjena i izvedena tako da ne smeju biti trouglastog oblika. Sva ostala vozila mogu imati prednje katadioptere.

skrivajuci farovi

 

 

Na prikljucnom vozilu moraju biti ugradjena dva zadnja katadioptera, crvene boje, u obliku ravnostranog trougla, sa vrhom okrenutim navise i stranicom velicine najmanje 0,15 m

 

kadadiopter

 

 

Stop svetla se ukljucuju pri aktiviranju radnog kocenja vozila.

stop svetlo

 

Motorna vozila vrste M1 prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. marta 2011. godine moraju imati ugradjeno trece stop svetlo na srednjoj uzduznoj ravni vozila.


Svetlo za osvetljavanje registarskih tablica, je bele boje. Obavezno je za zadnju tablicu.

 

 

 

 

Prilikom kretanja nocu i u uslovima smanjene vidljivosti:


1) pesak koji se krece po kolovozu na javnom putu van naselja, mora biti osvetljen ili oznacen reflektujucom materijom,


2) pesak koji na kolovozu vuce ili gura rucna kolica mora da nosi svetloodbojni prsluk ili na levoj strani kolica drzi upaljeno najmanje jedno belo ili zuto svetlo koje mora biti uocljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulicno osvetljenje takvo da su pesak i kolica dovoljno vidljivi,


3) osoba koja koristi invalidska kolica mora na kolicima da ima ukljuceno najmanje jedno belo ili zuto svetlo na levoj strani koje mora biti uocljivo sa prednje i zadnje strane, osim kada je ulicno osvetljenje takvo da je pesak dovoljno vidljiv,


4) pesaci koji se krecu po kolovozu u organizovanoj koloni, osim pogrebnih ili odobrenih povorki, vojnih ili policijskih jedinica, duzni su da nose svetloodbojni prsluk ili napred drze upaljeno najmanje jedno belo ili zuto svetlo, a na zadnjoj strani svetlo crvene boje,

upotreba svetla nocu


5) bicikl mora da ima upaljeno jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani, takodje bicikl mora imati jedan kadadiopter, crvene boje na zadnjoj strani, i po jedan zute ili narandzaste boje na svakoj strani pedale. 

bicikl


6) zaprezno vozilo mora da ima upaljeno najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani. Ova svetla moraju biti postavljena na uzduznoj osi vozila ili na njegovoj levoj strani, a ako se na zapreznom vozilu nalazi samo jedna svetiljka, postavlja se na vidnom mestu na levoj strani vozila, Zaprezno vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje, simetrično postavljena na zadnoj strani vozila.

zaprezno vozilo

 


7) vodici i gonici zivotinja, kada se krecu po kolovozu van naselja, moraju da nose svetloodbojni prsluk.

 

 

     

     

 

 

 

Vrh

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©