Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

 

 

Saobracajni znakovi

Znakovi obavestenja

 

  Znakovi  obavestenja pruzaju ucesnicima u saobracaju potrebna obavestenja o putu kojim se krecu, nazivima mesta kroz koja put prolazi i udaljenost do tih mesta , prestanku vazenja znakova izricitih naredbi , kao i druga obavestenja koja im mogu biti korisna.

Posebne grupe znakova obavestenja su:

-znakovi za vodjenje saobracaja

-znakovi za obelezavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi

 

Znakovi obavestenja su :

 

Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera Znak   ''Prvenstvo prolaza u odnosu na vozila iz suprotnog smera ''    Obavestava vozaca da na uskom prolazu ima pravo prvenstva u odnosu na vozila koja dolaze iz suprotnog smera .  

Put sa jednosmernim saobracajem Znak    ''Put sa jednosmernim saobracajem '' Obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom putu .

Put sa jednosmernim saobracajem Znak    ''Put sa jednosmernim saobracajem'' Obavestava ucesnike u saobracaju o jednosmernom putu .Postavlja se skoro paralelno sa osom kolovoza , a reci : '' Jedan smer  ''  mogu biti ispisane na strelici tog znaka.

Put sa prvenstvom prolaza   Znak     '' Put sa prvenstvom prolaza  '' Oznacava put ili deo puta na kome vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja se krecu putevima koji se ukrstaju s tim putem , odnosno delom puta .

Zavrsetak  puta  sa prvenstvom prolaza Znak    ''Zavrsetak  puta  sa prvenstvom prolaza''
 Oznacava mesto na kome se zavrsava put ili deo puta sa prvenstvom prolaza.

Obelezeni pesacki prelaz Znak    '' Obelezeni pesacki prelaz '' Oznacava mesto na kome se nalazi obelezeni pesacki prelaz .

Podzemni ili nadzemni pesacki prolaz Znak    ''Podzemni ili nadzemni pesacki prolaz '' Oznacava mesto na kome se nalazi podzemni ili nadzemni pesacki prolaz.

Raskrsnica Znak    '' Raskrsnica '' Oznacava medjusobni polozaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrstaju. Na znaku se mogu upisati brojevi puteva i brojevi medjunarodnih puteva. Na znaku ''raskrsnica '' moze biti upisana udaljenost do raskrsnice na koju se znak odnosi, ispod dolazece strelice, na istom znaku na liniji poprecnih pravaca mogu biti umetnuti saobracajni znakovi.

kruzna raskrsnica Znak    '' Kruzna raskrsnica '' Oznacava medjusobni polozaj i pravce puteva i nazive mesta do kojih vode putevi koji se ukrstaju.

Slepi put Znak    '' Slepi put '' Oznacava blizinu i polozaj puta koji nema izlaz ( slepi put ) .

prepreka_za_usporavanje_saobracaja Znak "Prepreka za usporavanje saobracaja " oznacava nailazak na mesto gde su postavljeni elementi za usporavanje saobracaja.

Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno Znak    ''Smer kretanja vozila koje namerava da skrene ulevo na raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno ''
 Oznacava put kojim se vozilo mora kretati ako namerava da skrene ulevo na sledecoj raskrsnici na kojoj je skretanje ulevo zabranjeno.

Prestrojavanje vozila Znak    '' Prestrojavanje vozila ''
 Oznacava predhodno obavestenje vozacu radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa vise saobracajnih traka . Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobracajnih traka i nacinu prestrojavanja na njima .

Prestrojavanje vozila Znak  '' Prestrojavanje vozila sa nazivima naseljenih mesta '' Oznacava predhodno obavestenje vozacu radi prestrojavanja na raskrsnici na putevima sa vise saobracajnih traka. Simboli na znakovima treba da odgovaraju stvarnom stanju broja saobracajnih traka i nacinu prestrojavanja na njima. Na znaku mogu biti ispisani i nazivi mesta.

strelasti putokaz Znak    ''Strelasti Putokaz'' Oznacava pravac puta od odredista ili karakteristican objekat u koji vodi put na kome je postavljen putokaz. Na strelasti putokaz mogu da se ispisu dva naziva odredista ako se ispisuju jednim pismom ili jezikom, odnosno samo jedan ako se ispisuju na dva jezika ili pisma.Takodje na znak mogu da se ispisu broj puta i udaljenost do odredista, odnosno objekta.

Putokazna tabla Znak ''Putokazna tabla'' Oznacava pravac puta za naseljeno mesto ispisano na znaku. Znak moze da ima najvise tri polja za oznacavanje smerova kretanja. Na svakom polju mogu da se ispisu nazivi dva odredista ako se ispisuju jedvim jezikom i pismom. Ovaj znak moze se postaviti i iznad kolovoza i svako polje znaka postavlja se kao poseban znak iznad saobracajnih traka na koji se odnosi.


 

 

Putokaz za aerodrom Znak    '' Turisticki strelasti putokaz za aerodrom ''
Oznacava pravac puta za aerodrom.

Putokaz za teren za kampovanje Znak    ''Turisticki strelasti putokaz za teren za kampovanje ''
Oznacava pravac i udaljenost terena za kampovanje .

Putokaz za planinski dom Znak    ''Turisticki strelasti putokaz za planinski dom ''
Oznacava pravac i udaljenost mesta na kome se nalazi planinski dom .

Broj puta Znak    '' Broj puta ''

Kilometraza puta Znak    '' Kilometraza puta ''

broj puta, broj deonice puta i kilometraza Znak " Broj puta, broj deonice puta i kilometraza" oznacava broj puta, odnosno deonice i stacionazu puta.

udaljenost_izlaza_u_slucaju_opasnosti Znakovi "Udaljenost izlaza u slucaju opasnosti" oznacava smer u kome se nalazi izlaz za slucaj opasnosti i udaljenos do njega.

izlaz_u_slucaju_opasnosti Znak " izlaz u slucaju opasnosti" oznacava izlaz za pesake u slucaju opasnosti.

Broj medjunarodnog puta Znak    '' Broj medjunarodnog puta ''

Auto-put Znak    '' Auto-put ''
 Oznacava mesto odakle pocinje auto-put .

auto-put Znak   '' Zavrsetak auto-puta ''
 Oznacava mesto na kome se zavrsava  auto-put .

Put rezervisan za saobracaj motornih vozila Znak    '' Motoput ''  
 Oznacava mesto odakle pocinje put motoput.

Zavrsetak  puta rezervisanog za saobracaj motornih vozila Znak    '' Zavrsetak  motoputa ''
Oznacava mesto na kome se zavrsava motoput.

Naziv naseljenog mesta Znak    '' Naziv naseljenog mesta ''
 Oznacava teritoriju i naziv naseljenog mesta u koji ulazi put i granicu od koje pocinje to naseljeno mesto.

Zavrsetak naseljenog mesta Znak     '' Zavrsetak naseljenog mesta ''
 Oznacava mesto na kome se zavrsava naseljeno mesto kroz koje prolazi put

naselje Znak "Naselje" oznacava mesto od koga pocinje naselje i od koga se primenjuju propisi o saobracaju u naselju.

zavrsetak naselja Znak "Zavrsetak naselja" oznacava mesto na kome se zavrsava naselje i od koga prestaju da vaze propisi o saobracaju u naselju.

Prestanak zabrane preticanja svih vozila na motorni pogon , osim motocikla bez prikolice i bicikla sa motorom na dva tocka  Znak    ''Prestanak zabrane preticanja svihmotornih vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih cetvorocikala '' 

Prestanak zabrane preticanja za teska teretna vozila Znak    '' Prestanak zabrane preticanja za teretna vozila ''
Oznacava mesto odakle prestaje zabrana preticanja za teretna vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi 3.5t da preticu druga motorna vozila, osim motocikla bez prikolice, mopeda, lakih tricikala i lakih cetvorocikala.

Prestanak ogranicenja brzine   Znak    '' Prestanak ogranicenja brzine ''
 Oznacava mesto odakle prestaje ogranicenje brzine .

Prestanak najmanje dozvoljene brzine Znak    '' Prestanak najmanje dozvoljene brzine '' 
Oznacava mesto odakle prestaje obaveza kretanja najmanje propisanom brzinom.

Prestanak zabrane davanja zvucnih znakova Znak    '' Prestanak zabrane davanja zvucnih znakova ''
Oznacava mesto odakle prestaje zabrana davanja zvucnih znakova .

Prestanak svih zabrana Znak    '' Prestanak svih zabrana ''
 Oznacava mesto odakle prestaje da vaze odgovarajuce zabrane koje su pre tog mesta uspostavljene saobracajnim znakovima postavljenim na tom putu .

Prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg Znak    '' Prestanak obaveze nosenja lanaca za sneg ''

Zavrsetak staze za bicikliste Znak     '' Zavrsetak staze za bicikliste ''

Zavrsetak staze za pesake Znak    '' Zavrsetak staze za pesake ''

zavrsetak_spojene_biciklisticke_i_pesacke_staze Znak "Zavrsetak spojene biciklisticke i pesacke staze"

Zavrsetak staze za jahace Znak    '' Zavrsetak staze za jahace ''

Zona u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja Znak    '' Zona u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja '' Oznacava mesto u naselju odakle se ulazi u zonu u kojoj je sprovedeno opste ogranicenje trajanja parkiranja na odredjeno vreme , bez obzira da li se za parkiranje na odredjeno vreme placa  naknada ili se ne placa. Na znaku moze biti dodata dopunska tabla na kojoj ce se naznaciti dani ili sati za koje ogranicenje vazi.

Izlaz iz zone u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja Znak    '' Izlaz iz zone u kojoj je ograniceno trajanje parkiranja '' Oznacava mesto u naselju na kome se izlazi iz zone u kojoj je sprovedeno opste ogranicenje trajanja parkiranja na odredjeno vreme.

Parkiraliste Znak    '' Parkiraliste ''
 Oznacava parkiraliste. Na znaku ili dopunskoj tabli moze se odgovarajucim simbolima ili natpisima oznaciti: nacin parkiranja, smer u kome se nalazi parkiraliste, udaljenost parkiralista, kategorije vozila kojima je parkiraliste namenjeno, kao i eventualno vremensko ogranicenje parkiranja.

Vremenski ograniceno parkiranje Znak    '' Vremenski ograniceno parkiranje ''
Oznacava mesto na kome je parkiranje vozila vremenski ograniceno.

parkiraj i vozi se Znak "Parkiraj i vozi se" oznacava parkiraliste gde vozilo moze da se parkira i da se putovanje dalje nastavi nekim drugim transportnim sredstvom, koje moze biti prikazano simbo;om.

parking garaza Znak " Parking garaza" oznacava garazu sa parking mestima.

Bolnica Znak    '' Bolnica '' Oznacava blizinu bolnice i upozorava vozaca da svojim vozilom ne stvara suvisnu buku.

Stanica za prvu pomoc Znak    '' Stanica za prvu pomoc '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica za prvu pomoc.

Radionica za opravku vozila Znak    '' Radionica za opravku vozila ''
 Oznacava blizinu mesta na kome se nalazi radionica za opravku vozila .

Telefon Znak    '' Telefon ''
 Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi telefonska govornica .

Benzinska stanica  Znak   '' Benzinska stanica ''
Oznacava blizinu mesta na kome se nalazi benzinska stanica .

Hotel ili motel Znak    '' Hotel ili motel '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi hotel, odnosno motel. Na delu znaka ispod belog polja moze se upisati rec:"hotel" ili "motel", zavisno od vrste ugostiteljskog objekta koji se oznacava.

Restoran Znak '' Restoran '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi restoran .

Znak   '' Kafana '' Znak   '' Kafana '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi kafana .

Znak   '' Teren uradjen za izletnike '' Znak   '' Teren uradjen za izletnike '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi teren uradjen za izletnike .

Znak   '' Teren za kampovanje pod satorima '' Znak   '' Teren za kampovanje pod satorima '' Oznacava blizinu terena ili teren uradjen za kampovanje pod satorima .

Teren za kampovanje u prikolicamaZnak   '' Teren za kampovanje u prikolicama ''
Oznacava teren ili blizinu terena uredjenog za boravak u prikolicama .

Teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama Znak   '' Teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama ''
Oznacava blizinu terena ili teren za kampovanje pod satorima i u prikolicama .

Planinski dom Znak   '' Planinski dom ''
Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi planinski dom .

Vozilo za pomoc na putu Znak   '' Vozilo za pomoc na putu ''
Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi sluzba za pruzanje pomoci u slucaju kvara na vozilu .

Vatrogasna sluzba Znak   '' Vatrogasna sluzba ''
Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi sluzba za gasenje pozara .

Autobusko stajaliste Znak   '' Autobusko stajaliste ''
Oznacava mesto na kome se nalazi autobusko stajaliste .

Tramvajska stanica   Znak   '' Tramvajska stanica''
Oznacava mesto na kome se nalazi tramvajska stanica.

Aerodrom Znak   '' Aerodrom ''
Oznacava blizinu aerodroma ili mesto aerodroma.

luka pristaviste Znak   '' Luka – pristaniste ''
Oznacava blizinu luke, pristanista , odnosno trajekta ili mesto u kome se nalazi luka , pristaniste, odnosno trajekta .

Informacija Znak   '' Informacija ''
Oznacava blizinu mesta ili mesto u kome se mogu dobiti turisticke informacije .

 

 

 

Prohodnost puta Znak   '' Prohodnost puta ''
Oznacava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha otvoren. Ako je prolaz otvoren, polje 1 je zelene boje i ima natpis "otvoren", dok polje 3, sadrzi simbol znaka "lanci za sneg" ili simbol "lanci ili gume za sneg" u zavisnosti od stanja puta.

Prohodnost puta Znak   '' Prohodnost puta ''
Oznacava da je planinski put, odnosno prelaz preko planinskog vrha zatvoren. Ako je prolaz zatvoren, polje 1 je crvene boje i u polju 2 se ispisuje naziv mesta do kog je put otvoren.

Broj serpentine Znak   '' Broj serpentine ''
 Oznacava broj serpentine sa nadmorskom visinom .

Putni objekat Znak   '' Putni objekat ''
Oznacava naziv putnog objekta od posebnog znacaja ( vijadukt , tunel i sl. )

Planinski prevoj Znak   '' Planinski prevoj ''
Oznacava planinski prevoj sa nadmorskom visinom .

Reka Znak   ''Reka'' Oznacava naziv reke preko koje put prelazi.

Stanica policije Znak   '' Stanica policije '' Oznacava blizinu mesta ili mesto na kome se nalazi stanica policije.

kontrola_brzine Znak " Kontrola brzine kretanja " oznacava pocetak deonice na kojoj se vrsi kontrola brzine kretanja vozila.

Brzina koja se preporucuje Znak   '' Brzina koja se preporucuje ''
Oznacava brzinu koja se preporucuje na odredjenom delu puta.

zona 30 Znak "Zona 30" oznacava zonu u kojoj je brzina kretanja vozila ogranicena do 30km/h.

zavrsetak zone 30 km/h Znak "Kraj zone 30" oznacava zavrsetak zone u kojoj je ogranicena brzina kretanja vozila do 30 km/h.

Potvrda pravca Znak   '' Potvrda pravca ''
Oznacava potvrdu pravca kretanja posle prolaska raskrsnice. Znak sadrzi naziv mesta i udaljenost, izrazenu u km do mesta u koje vodi put na kome je znak postavljen. Na znaku mogu da budu ispisana najvise sest naziva odredista, ukoliko se nazivi odredista ispisuju jednim pismom ili na jednom jeziku, odnosno cetiri naziva odredista ako se ispisuju na dva jezika ili pisma, kao i udaljenost u km do tih mesta .

Znak   '' Tabla za oznacavanje naziva ulica ''
Oznacava vozacima i pesacima naziv ulice kojom prolaze ili u koju ulaze .

Tabla za usmeravanje Znak   '' Tabla za usmeravanje ''
Oznacava mesto gde se nailazi na ostru krivinu .

Tabla za usmeravanje Znak   '' Tabla za usmeravanje ''
Oznacava mesto gde se nailazi na ostru krivinu .

Predputokaz Znak   '' Predputokaz za izlaz ''
Znak koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku.

predputokazna_tabla_za_izlaz Znak " Predputokazna tabla za izlaz" Znak koji na autoputu i raskrsnicama u vise nivoa oznacava polozaj putnih pravaca do naseljenih mesta ispisanih na njemu.

naziv_petlje Znak "Naziv petlje" Znakovi obavestavaju o nazivu petlje na koju se nailazi, prvi znak se postavlja na ukrstanju autoputa sa drugim putem, dok se drugi znak postavlja na ukrstanju dva autoputa.

Putokaz iznad kolovoza na portalu Znak   '' Putokaz iznad kolovoza na portalu ''
Koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenog mesta ispisanog na znaku .

putokaz iznad kolovoza na portalu Znak   '' Putokaz iznad kolovoza na portalu ''
Koji na auto-putu i putu sa raskrsnicama u vise nivoa oznacava pravac kretanja do naseljenih mesta ispisanih na znaku .

Tabla za oznacavanje izlaza Znak   '' Tabla za oznacavanje izlaza ''
Oznacava mesto izlaska sa auto-puta .

Naizmenicno propustanje vozila Znak " Naizmenicno propustanje vozila " Oznacava mesto gde se zbog zavrsavanja saobracajne trake, suzenja kolovoza i smanjenja broja saobracajnih traka, vozila naizmenicno ukljucuju u jednu saobracajnu traku.

Naci_koriscenja_saobracajne_trake Znak " Nacin koriscenja saobracajne trake" oznacava da odredjena saobracajna traka nije namenjena za kretanje vozila pojedinih vrsta vozila ciji je simbol prikazan na znaku. Broj saobracajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

Putokaz za prestrojavanje iznad saobracajnih traka – na portalu Znakovi  ''Putokaz za prestrojavanje za kretanje do odredjenog mesta'' Obavestavaju vozace o koriscenju saobracajne trake za kretanje do naseljenog mesta ispisanog na znaku.

deca na putu Znak   '' Deca na putu ''
Oznacava mesto u cijoj se blizini nalazi skola i pesacki prelazi koje deca cesto koriste.

zona usporenog saobracaja Znak " Zona usporenog saobracaja " oznacava mesto od kojeg pocinje zona usporenog saobracaja.

zavrsetak podrucja usporenog saobracaja Znak " Kraj podrucja usporenog saobracaja " oznacava mesto gde se zavrsava zona usporenog saobracaja.

pesacka_zona Znak " Pesacka zona " oznacava pocetak zone namenjene iskljucivo za kretanje pesaka.

kraj_pesacke_zone Znak " Kraj pesacke zone " oznacava kraj pesacke zone.

zona skole Znak " Zona skole " oznacava mesto od kojeg pocinje zona skole.

zavrsetak_zone_skole Znak " Zavrsetak zone skole "

Saobracajna traka za vozilo javnog prevoza putnika Znak   '' Saobracajna traka za vozila javnog prevoza putnika ''
Oznacava saobracajnu traku na kojoj se moraju kretati vozila javnog prevoza putnika .

Zavrsetak saobracajne trake za vozila javnog prevoza putnika Znak   '' Zavrsetak saobracajne trake za vozila javnog prevoza putnika '' Oznacava mesto na kome se zavrsava saobracajna traka za kretanje vozila javnog prevoza putnika .

Ogranicenje najvece dozvoljene brzine na putevima u  SRB Znak   '' Ogranicenje najvece dozvoljene brzine na putevima u  Republici Srbiji '' Oznacava opste ogranicenje najvece dozvoljene brzine u Republici Srbiji prema vrsti puta i obavezu upotrebe svetla.

Saobracajna traka za spora vozila Znak   '' Saobracajna traka za spora vozila ''
Oznacava pocetak saobracajne trake u kojoj se mora kretati sporo vozilo koje se krece brzinom manjom od brzine odredjene umetnutim znakom .

Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila Znak   '' Zavrsetak saobracajne trake za spora vozila '' Oznacava mesto na kome se zavrsava saobracajna traka za kretanje sporih vozila .

turisticka_informaciona_tabla Znak "Turisticka informaciona tabla" oznacava odrediste ili objekat turistickog znacaja.

omoriste Znak " Odmoriste" oznacava nailazak na visenamenski objekat na putu ciji se sadrzaj oznacava piktogramima.

izlazak_na_odmoriste Znak " Izlazak na odmoriste" oznacava mesto izlaska sa puta do visenamenskog objekta. Na znaku, ukoliko je potrebno, moze da se upise udaljenost do sledeceg takvog objekta.

opasna_deonica_puta Znak " Opasna deonica puta " Oznacava nailazak na posebno opasnu deonicu puta i njenu duzinu.Umesto znaka "opasnost na putu" noze da se upise znak opasnosti koji blize objasnjava prirodu opasnosti. Na znaku mogu biti najvise dva znaka koji definisu prirodu opasnosti. Ovaj znak se uvek postavlja sa obe strane puta u smeru kretanja.

obilazak Znak " Obilazak " sluzi za usmeravanje vozila na obliznji put.

Predznak_za_neposredno_regulisanje_saobracaja_na_mestu_na_kome_se_izvode_radovi Znak " Predznak za neposredno regulisanje saobracaja na mestu na kome se izvode radovi " obavestava vozace o blizini mesta na kome je, zbog radova na putu, pivremenih prepreka ili ostecenja kolovoza, uvedeno naizmenicno propustanje vozila, koja neposredno regulisu ovlascena lica.

skretanje_saobracaja_iz_jedne_kolovozne_trake_u_drugu Znakovi " Skretanje saobracaja iz jedne kolovozne trake u drugu " oznacavaju mesto, odnosno, blizinu mesta, gde se vrsi skretanje saobracajnih traka, pri cemu broj saobracajnih traka ostaje isti. Polozaj strelica na znaku mora da odgovara stanju na terenu.

zatvaranje_saobravajne_trake Znakovi " Zatvaranje saobravajne trake" oznacavaju mesto gde pocinje zatvaranje jedne saobracajne trake namenjene za kretanje u istom smeru. Broj i polozaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobracanih traka na terenu.

Predznak_za_zatvaranje_saobracajne_trake Znakovi " Predznak za zatvaranje saobracajne trake" oznacavaju udaljenost do mesta na kome se zatvara jedna saobracajna traka. Broj i polozaj strelica na znaku mora da odgovara broju saobracajnih traka na terenu.

Predznak_za_preusmeravanje_saobracaja_na_putu_sa_fizicki_razdvojenim_kolovozima Znakovi "Predznak za preusmeravanje saobracaja na putu sa fizicki razdvojenim kolovozima" oznacavaju rezim kretanja i nacin preusmeravanja saobracaja.

Ogranicenje_koriscenja_saobracajne_trake Znak " Ogranicenje koriscenja saobracajne trake" oznacava da odredjena saobracajna traka nije namenjena za kretanje pojedinih vrsta vozila ciji je simbol prikazan na znaku. Broj saobracajnih traka na znaku mora da odgovara situaciji na terenu.

magla na putu Znak "magla na putu", oznacava pocetak deonice puta sa pojavom magle i daje preporuke vozacu da vozi bezbednom brzinom u datim uslovima, postavljanje ovog znaka na putu, obavezno prati oznacavanje tacaka na putu.

 

 

 Vrh / Sredina

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©