Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

 

 

reklama

Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima za davanje svetlosnih znakova na motornom vozilu

 

Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima za davanje svetlosnih znakova na motornom vozilu  imaju sledece znacenje :

 

Policija

 

Jedno treptuce ili rotaciono svetlo plave boje na vozilu s pravom prvenstva prolaza – oznacava obavezu za vozaca koji vidi to svetlo, osim za vozaca vozila pod pratnjom, da ustupi prvenstvo prolaza vozilu sa kog se taj znak daje i da po potrebi, zaustavi svoje vozilo dok to vozilo ne prodje, a za pesake – obavezu da se, radi popustanja tog vozila, sklone sa kolovoza.

 

vozila sa pravom prvenstva prolaza

 

  Dva trpcuca ili rotaciona svetla plave boje na vozilu policije ili vozilima oruzanih snaga ,  koje obezbedjuje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se krecu iza njega – znace obavezu za vozaca da obrati paznju i na vozila kojima se obezbedjuje prolaz , da ih propusti i , po potrebi , da zaustavi svoje vozilo dok ta vozila prodju , a za pesake obavezu da se sklone sa kolovoza dok ta vozila ili kolona vozila ne prodju .

 

 

                         

           Stop Policija

 

'' Stop policija '' – znak, koji se nalazi sa zadnje leve strane vozila policije. Ukljucen znak oznacava obavezu za vozaca vozila , koje se nalazi neposredno iza vozila koje daje svetlosni znak , da zaustavi svoje vozilo .

 

Postavljanje znaka Stop Policijapolicija

 

 

Usporite policija ''Policija usporite'' znak - oznacava da vozaci kojina je upucena ova poruka uspore svoje kretanje i slusaju naredjenja od strane policijskog sluzbenika.

 

stanite ispred policijskog vozila '' Stanite ispred sluzbenog vozila'' znak - oznacava da se vozac vozila kome je upucen ovakav znak zaustavi na bezbedan nacin ispred sluzbenog vozila.

 

vozilo pod pratnjom

Dva trepcuca svetla , od kojih je plave boje na desnoj , a crvene boje na levoj strani vozila , kad se naizmenicno pale na posebnim motornim vozilima znace obavezu za vozaca koji susrece ta motorna vozila ili vozila koja su pod pratnjom , ili koga sustignu ta vozila – da se zaustavi , da se strogo pridrzava naredbi koje mu daju lica iz pratnje , a da kretanje nastavi tek posto sva vozila pod pratnjom prodju , da ustupi prvenstvo prolaza tim vozilima i da ih ne pretice , kao i obavezu za pesake da se , radi propustanja tih vozila , sklone sa kolovoza .
   

 

 

 

preticanje policije

 

Preticanje vozila sa prvenstvom prolaza – policije je DOZVOLjENO u situaciji kao na slici, naravno, ukoliko Vam vozač vozila policije ne daje drugačije naredbe - preticanje je DOZVOLjENO.

 

       

 

 

vozila pod pratnjom

U članu zakona stoji da vozač ne sme da pretiče vozila pod pratnjom koja daju svetlosne i zvučne signale a vozila sa prvenstvom prolaza (policija, hitna pomoć i sl) se nigde ne pominju, shodno tome njih smete preticati.

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©