Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

Oznake na kolovozu

 

 Uzduzne oznake na kolovozu

 

Uzduzne oznake na kolovozu su :
      - neisprekidane linije ,
      - isprekidane linije
      - udvojene linije .

 Neisprekidana uzduzna linija moze biti :

  • razdelna linija
  • ivicna linija

    Kraljevo   Razdelna neisprekidana uzduzna linija oznacava zabranu prelazenja vozila preko te linije odnosno zabranu kretanja vozila po njoj. Razdelna linija sluzi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih povrsina po smerovima  .

     Neisprekidana uzduzna linija kao ivicna linija sluzi da obelezi i istakne ivicu vozne povrsine kolovoza ili razdvoji kolovozne povrsine sa posebnom namenom .To moze biti obelezavanje stvarne ivice kolovoza puta ili trake za kretanje vozila javnog prevoza putnika .Ove linije izvlace se zutom bojom , ali po novom standardu izvlace se belom bojom  .

Isprekidana uzduzna linija moze da bude :

  1. obicna linija ,
  2. linija upozorenja ,
  3.  kratka i siroka  linija .

Koristi se za razdvajanje i obelezavanje razlicitih kolovoznih povrsina i ona se moze prelaziti uz potrebnu paznju i tako da se ne ugrozava bezbednost saobracaja .

oznake na kolovozu  Obicna isprekidana linija sluzi za razdvajanje kolovoznih povrsina na saobracajne trake .

     Linija upozorenja sluzi za najavljivanje neisprekidane linije , njeni potezi su duzi od poteza obicne isprekidane linije .

linija vodilja   Kratka isprekidana linija koristi se za razdvajanje jednosmernih kolovoznih povrsina na saobracajne trake na prilaznim kracima raskrsnice , kao linija vodilja u samoj raskrsnici i za odvajanje trake za vozila javnog gradskog prevoza putnika kada se koristi samo u odredjenim vremenskim intervalima u toku dana .

auto-put  Siroka isprekidana linija sluzi kao ivicna linija za razdvajanje tokova u raskrsnici na putevima van naselja i kao ivicna linija za izdavanje nisa za skretanje i izlivanje , odnosno ulivanje na auto – putevima i putevima rezervisanim za saobracaj motornih vozila .

 Udvojena neisprekidana linija sluzi za razdvajanje dvosmernih kolovoznih povrsina po smerovima kretanja .Preko nje se ne sme vozilom prelaziti niti voziti po njoj .

udvojena isprekidana linija  Udvojena isprekidana linija sluzi za obelezavanje saobracajnih traka sa izmenjivim smerom kretanja na kojima je saobracaj regulisan uredjajima za davanje svetlosnih saobracajnih znakova dvobojnim svetlima crvene i zelene boje .

udvojena   Udvojena kombinovana linija sastoji se od jedne neisprekidane i jedne isprekidane linije ,  koristi se za razdvajanje saobracajnih traka na mestima gde su uslovi preglednosti takvi da dopustaju preticanje samo u jednom smeru kretanja na primer :

savet01

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele© godina