Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

  Saobracaj bicikala, bicikla sa el.motorom, trotineta, mopeda, tricikala, cetvorocikala i motocikala

 

 

 

Na javnim putevima zabranjena je voznja bicikla deci mladjoj od 12 godina.

 

Izuzetno u pesackoj zoni, zoni usporenog saobracaja, zoni "30", zoni skole i nekategorisanom putu, biciklom moze upravljati i dete sa navrsenih devet godina.


Izuzetno u pesackoj zoni i zoni usporenog saobracaja, biciklom moze da upravlja i dete mladje od devet godina ako je pod nadzorom lica starijeg od 16 godina.

 

 

 

 

 

 

35km/h

Vozac bicikla ne sme da se krece biciklistickom stazom brzinom vecom od 35 km/h.


Ukoliko na putu postoji biciklisticka traka, vozac bicikla, mopeda i lakog tricikla mora da se krece desnom biciklistickom trakom u odnosu na smer kretanja saobracaja.

biciklisticka_traka


Na biciklistickim stazama za saobracaj u oba smera vozila, vozac bicikla mora da se krece desnom stranom u smeru kretanja vozila.

Ako se dva ili vise vozaca bicikala, mopeda i tricikala krecu u grupi, duzni su da se krecu jedan za drugim.

u_grupi

 

 

 

 

 

 

Vozac bicikla, mopeda, lakog i teskog tricikla, lakog i teskog cetvorocikla i motocikla, pri upravljanju vozilom mora da upravlja vozilom na nacin kojim se ne umanjuje stabilnost vozila i ne gubi upravljivost, pri cemu svi tockovi vozila, u normalnim uslovima eksploatacije, moraju biti u kontaktu sa podlogom, narocito, ne sme da:


1) ispusta upravljac iz ruku,


2) sklanja noge sa pedala, odnosno oslonca za noge, osim u slucaju oslanjanja kada vozilo nije u pokretu,


3) se pridrzava za drugo vozilo,


4) vodi, vuce ili potiskuje druga vozila, odnosno zivotinje, osim da vuce prikljucno vozilo koje je proizvedeno kao prikljucno vozilo namenjeno za vucu od strane vrste vozila koja isto vuce,


5) dopusti da vozilo kojim upravlja bude vuceno ili potiskivano,


6) prevozi predmete koji mogu da ga ometaju tokom upravljanja,


7) upotrebljava na oba uva slusalice za audio uredjaje.

 

 

Vozac i putnik motocikla, mopeda, tricikla i cetvorocikla moraju za vreme voznje nositi na glavi zakopcanu homologovanu zastitnu kacigu, na nacin propisan deklaracijom proizvodjaca kacige, osim ukoliko na vozilu postoji ugradjena kabina.


Vozac bicikla, mopeda, tricikla, odnosno motocikla, ne sme da prevozi lice koje je pod uticajem alkohola, odnosno psihoaktivnih supstanci ili iz drugih razloga nije sposobno da upravlja svojim postupcima.

Bicikl, moped i motocikl u saobracaju na putu mogu da imaju prikljucno vozilo sa dva tocka namenjeno za prevoz tereta, prikljuceno tako da je obezbedjena stabilnost vozila u kom ne smeju da se prevoze putnici. Prikljucno vozilo ne sme biti sire od jednog metra, a na zadnjoj levoj strani mora imati poziciono svetlo crvene boje ili trouglasti katadiopter ako je vuce bicikl.

 Prikolica mora biti prikljucena tako da je obezbedjena stabilnost vozila.

 

  Biciklom u saobracaju na lokalnim putevima mogu upravljati i deca sa navrsenih 7 godina ako ih prati lice koje je starije od 16 godina.

Mopedom u saobracaju ne sme upravljati lice koje nije navrsilo 16 godina i nema odgovarajucu kategoriju - AM.

 

Vozac bicikla ako je stariji od 18 godina sme da prevozi samo dete do 7 godina starosti, i to ako na ovakvom vozilu postoji posebno ugradjeno sediste pilagodjeno velicini deteta i cvrsto spojeno sa biciklom..

Vozac motocikla sme da prevozi samo lice starije od 12 godina, ali samo na sedistu namenjenom za prevoz lica i to tako da je ovo lice opkoracilo vozilo.

 

 

Vozac bicikla i vozac mopeda duzan je da se krece sto blize desnoj ivici kolovoza ( najvise 1 m od ivice kolovoza ), a ako postoji biciklisticka traka – da se krece trakom.

 

Svetla na biciklu, mopedu i motociklu

  • na mopedu i na motociklu bez bocne prikolice – najmanje jedno belo svetlo na prednjoj strani vozila i najmanje jedno crveno svetlo na zadnjoj strani vozila;

moped fireblade

 

 

  • na biciklu: jedno belo svetlo na prednjoj strani i jedno crveno svetlo na zadnjoj strani (kao i jedan katadiopter crvene boje na zadnjoj strani i po jedan katadiopter žute ili narandžaste boje na svakoj strani pedale).

bicikla

 

 

 

Vozac bicikla, mopeda i zapreznog vozila, svaku promenu pravca kretanja moraju na vreme signalizirati ostalim ucesnicima u saobracaju. Ukoliko ne postoji ugradjen pokazivac pravca to cine odrucenom rukom u smeru kretanja.

 

 

     

     

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©