Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

 

Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu

 

Vozac je duzan da motorno, odnosno prikljucno vozilo, osim motocikla bez bocnog sedista i mopeda, koje je zaustavljeno na kolovozu obelezi sigurnosnim trouglom:

 


1) kada je bio prinudjen da svoje vozilo zaustavi na mestu ili delu puta gde je to zabranjeno


2) kada je vozilo zaustavljeno na kolovozu na takvom mestu da vozaci vozila koja se krecu istim smerom ne mogu ili tesko mogu blagovremeno da ga uoce,

369


3) na putu van naselja, kao i na putu u naselju nocu ili u uslovima smanjene vidljivosti kada je mesto na kome se vozilo zaustavlja nedovoljno osvetljeno.

 

 

 

 

 

 

 

trougao

 

Sigurnosni trougao postavlja se na kolovoz iza zaustavljenog vozila, u vertikalnom polozaju i na udaljenosti koja na putu van naselja ne moze biti manja od 50 metara, a u naselju 10 metara, tako da vozac koji nailazi iz smera na kome je znak postavljen moze blagovremeno da zaustavi svoje vozilo, odnosno da bezbedno obidje zaustavljeno vozilo.


Kada je na putu zaustavljena kolona motornih vozila, znak se postavlja na nacin 50 metara, a u naselju 10 metara,, s tim sto se umesto jednog znaka postavljaju na kolovoz dva znaka, jedan pored drugog.

dva trougla

 

4 pokazivaca pravca


Pored sigurnosnog trougla, na vozilu moraju biti ukljuceni svi pokazivaci pravca.


Ako se vozac, odnosno druga lica iz vozila nalaze na kolovozu, duzni su da nose svetloodbojni prsluk, osim drugih lica iz vozila javnog prevoza putnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrh

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©