Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

ads

 

SAOBRACAJ  NA  RASKRSNICI

 

Raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrstaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou.

Vozac koji se priblizava raskrsnici mora da vozi sa povecanom opreznoscu koja odgovara uslovima saobracaja i da vozi takvom brzinom da se moze zaustaviti i propustiti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza.

 

 

Vozac na raskrsnici sme da izvrsi skretanje , polukruzno okretanje i prolazenje pravo kroz raskrsnicu, naravno ako je to dozvoljeno saobracajnim pravilima i postavljenom signalizacijom.

 

Pre otpocinjanja svake od ovih radnji, vozac je duzan da se pre same raskrsnice :

 • da se prestroji (zauzme odgovarajuci polozaj) za zeljeni smer kretanja kroz raskrsnicu
 • da se uveri da li moze na  bezbedan nacin da izvrsi zeljenu radnju (  izvrsiti provere  u  vozacka  ogledala  i  okretanjem glave preko ramena  –  mrtvi ugao )
 • na dovoljnoj udaljenosti obavestiti druge ucesnike u saobracaju o svojoj nameri
 • ponovo izvrsi uveravanje (tri pogleda) i na taj nacin se uveri da nema smetnji za izvodjenje zeljene radnje
 • i na kraju pristupi izvodjenju zeljene radnje

 

 

 

 

 

 

 

 

Saobracajni znaci koji upozoravaju na priblizavanje raskrsnici :

 

654

258 87.36

78.21 57.01

65.87/8

 

PRAVILA PROLAZA VOZILA U RASKRSNICAMA SU ISTA ZA SVE TIPOVE RASKRSNICA

 

 

 

 

 

Prema obliku raskrsnice mogu biti :

 

 • „Krstasta raskrsnica“  

+

 

 •   „T“-raskrsnica

T

 

 • Raskrsnica s kruznim tokom saobracaja

kruzni tok

 

 •    „Y“-raskrnica

Y

 

 • raskrsnice nepravilno oblika

 

Saobracaj na raskrsnici moze biti regulisan:

piramida

 

 • Znacima koje daju ovlascena lica
 • Svetlosnim saobracajnim znacima
 • Saobracajnim znacima
 • Oznakama na kolovozu
 • Pravilima saobracaja – Pravilo desne strane i levog skretanja

 

 

 

 

ruka

 

 

   

   

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©