Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

nagradna igra
pause
alkohol beer

 

 

 

 

ads

Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom

 

Uspon

 

Na delu puta koji je saobracajnim znakom oznacen kao opasan uspon, odnosno kao opasna nizbrdica, na kome je mimoilazenje vozila nemoguce ili je veoma otezano, vozac vozila koje se krece niz nagib duzan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib.


Izuzetno, vozac koji se krece uz nagib duzan je da zaustavi svoje vozilo ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje, koje omogucava bezbedno mimoilazenje i ako bi, u slucaju da tako ne postupi, mimoilazenje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila.

Na putu, kada jedno od vozila koja se mimoilaze mora da se krece unazad, kretace se unazad:


1) svako vozilo koje se susrelo sa vozilom koje vuce prikljucno vozilo,
2) teretno vozilo koje se susrelo sa autobusom,
3) vozilo koje se susrelo sa vozilom vise vrste,
4) ako se mimoilaze vozila iste vrste - vozilo koje se krece niz nagib, osim ako je, s obzirom na uslove i polozaj vozila na putu, lakse da to ucini vozac vozila koje se krece uz nagib.


Vozila se klasifikuju od nize ka visoj vrsti na sledeci nacin:

  • motocikli kao i mopedi,
  • tricikli i cetvorocikli,
  • putnicko vozilo,
  • traktor, radna mašina,
  • teretno vozilo,
  • autobus i
  • skup vozila.

 

 

 

Na delu puta sa velikim uzduznim nagibom (planinski i dr.) na kome je mimoilazenje vozila nemoguce ili je veoma otezano, vozac vozila koje se krece niz nagib duzan je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mestu ako primeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vozac koji se krece uz nagib duzan je da zaustavi svoje vozilo, ako ispred sebe ima pogodno mesto za zaustavljanje, koje omogucava bezbedno mimoilazenje i ako bi, u slucaju da tako ne postupi, mimoilazenje zahtevalo kretanje unazad jednog od vozila.

 

25694

 

 Ako su vozila iste kategorije u prednosti su uvek vozila koja se krecu uz nagib (uzbrdo) , osim ako ne postoji prostor za zaustavljanje ili je saobracajnim znakom drugacije odredjeno.

 

 

   Kretanje vozila pri mimoilazenju na suzenom delu puta regulisano je pravilima saobracaja.

 

12547 uspon

 

 A posebno se regulise saobracajnim i svetlosnim znacima ili postavljanjem lica koja daju znake.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na putu sa velikim uzduznim nagibom na kome je mimoilazenje onemoguceno, pa jedno od vozila mora da se krece unazad, to ce uraditi:

  • svako vozilo koje se susrece sa vozilom koje vuce prikljucno vozilo 

 

 

  • teretno vozilo koje se susretlo sa autobusom 

 

 

5873

 

 

  • ako su vozila iste kategorije, vozilo koje se krece niz nagib

6258

 

 

 

 

 

Vrh / Sredina

 

prethodno sledece

 

 

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©