Kategorije vozila Pojmovi i izrazi Saobracajni znakovi Oznake na kolovozu Svetlosni saobracajni znakovi Znaci koje daju ovlascena lica Svetlosni znaci koji se daju posebnim uredjajima Zvucni i svetlosni znaci upozorenja Pravila saobracaja opste odredbe Ukljucivanje i iskljucivanje vozila u saobracaju Ukljucivanje u saobracaj vozila javnog gradskog prevoza Ukljucivanje u saobracajvozila za prevoz dece Kretanje vozila po putu Mimoilazenje Mimoilazenje na putu sa uzduznim nagibom Odstojanje izmedju vozila Saobracaj u tunelu Saobracaj na prelazu putapreko zeleznicke pruge Skretanje Polukruzno okretanje Brzina Obilazenje i preticanje Upotreba svetala u saobracaju Zaustavljanje i parkiranje vozila Prinudno zaustavljanje i obelezavanje zaustavljenog vozila na putu Ostavljanje vozila na putu Saobracaj na raskrsnici Kretanje pešaka Obaveze vozača prema pešacima Saobracaj bicikala, bicikala sa motorom i motocikala Saobracaj zapreznih vozila i kretanje stoke Saobracaj radnih masina i motokultivatora Saobracaj traktora Saobracaj vozila pod pratnjom Saobracaj vozila sa pravomprvenstva prolaza Teret na vozilu Vuca vozila

 

Saobracajni znakovi :

 

    Javni putevi moraju da se obeleze propisanim saobracajnim znakovima , kojima se ucesnnici u u saobracaju upozoravaju na opasnost koja im preti na odredjenom javnom putu ili delu tog puta , stavljaju do znanja ogranicenja , zabrane i obaveza kojih se ucesnici u saobracaju moraju pridrzavati i daju potrebna obavestenja za sigurno i nesmetano odvijanje saobracaja.

Ucesnici u saobracaju duzni su da se pridrzavaju ogranicenja, zabrana i obaveza izrazenih saobracajnom signalizacijom i da postupe u skladu sa njihovim znacenjem.

Zabranjeno je neovlasceno postavljanje, uklanjanje, ostecivanje i izmena znacenja saobracajne signalizacije kao i opreme puta kojima se zaklanja ili umanjuje uocljivost postavljene saobracajne signalizacije.


  Saobracajni znakovi se postavljaju iskljucivo sa desne strane puta , pored kolovoza , u smeru kretanja vozila i to tako da na jednom stubu budu najvise dva znaka. Ukoliko se postavljaju dva saobracajna znaka na jednom nosacu onda moze biti postavljena jedna dopunska tabla koja se nalazi ispod onog saob. znaka na koji se odnosi. Ukoliko je postavljen jedan saobracajni znak na nosacu onda mogu da se postave dve dopunske table koje blize odredjuju znacenje znaka.


   Ako na mestu na kome se postavlja saobracajni znak postoji opasnost da znak nece na vreme primetiti ucesnici u saobracaju,saobracajni znak se pored desne strane mora postaviti i na suprotnoj levoj strani puta (tzv. ponavljac) i/ili iznad kolovoza.

 

 

 Saobracajni znakovi su : 

znakovi opasnosti znakovi izricitih naredbi
znakovi obavestenja dopunske table

 

kaziprst

Znakovi opasnosti služe da se učesnici u saobraćaju upozore na opasnost koja im preti na određenom mestu, odnosno delu puta i da se obaveste o prirodi te opasnosti.


Znakovi izričitih naredbi
učesnicima u saobraćaju na putu stavljaju do znanja zabrane, ograničenja i obaveze kojih se moraju pridržavati.


Znakovi obaveštenja služe da pruže učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću i druga obaveštenja koja im mogu biti korisna.


Ukoliko bezbednost saobraćaja ili saobraćajno - tehnički uslovi to zahtevaju učesnicima u saobraćaju određeni saobraćajni znakovi, odnosno poruke mogu biti preneti putem znakova koji u celini ili delimično mogu da menjaju sadržaj.
Na znakovima sa izmenljivim sadržajem poruka, odnosno saobraćajni znak mogu biti stalno aktivirane ili se aktiviraju prema potrebi i uslovima saobraćaja na putu.
Upravljač puta, koji je ovlašćen za upravljanje saobraćajem, obavlja promenu sadržaja na znaku.

 

 

 

 

znakovi opasnosti znakovi izricitih naredbi
znakovi obavestenja dopunske table

kaziprst

 

 

Vrh

 

prethodno sledece

 

 

Sva prava su zadrzana, zasticena su zakonom o autorskim pravima te sorodnim zakonima. Neovlasceno koriscenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se krsenjem autorskih prava autora sajta i podložno je tuzbi. Autor sajta ne preuzima nikakvu odgovornost za upotrebu ili krivo tumacenje informacija sadrzanih na ovome mestu. Autor sajta zadrzava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadrzaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. ©

 

  Powered by Batanele©2007-2010